No Viņķu kalna līdz Skrāģu krogam Drukāt
Otrdiena, 12 jūlijs 2011 15:47

gramata

 

 

Iznācis rakstu krājums „No Viņķu kalna līdz Skrāģu krogam” – par Jaunpiebalgas novada vēsturi un ļaudīm

Jaunpiebalgā gadsimtiem ilgi paaudžu paaudzēs dzīvojuši cilvēki, kuri tiecās pēc izglītības, nebaidījās darba, kuri dažādos laikos turpinājuši iepriekšējo paaudžu veikumu ne tikai zinātnes un kultūras, bet arī saimnieciskās dzīves jomās. Novadā darbojušies un tā vārdu tālāk nesuši daudzi kultūras, izglītības, zinātnes un daudzu citu nozaru darbinieki.


Dzīve ritējusi bez tik lielas steigas. Ainavas, kalni un lejas cilvēka sirdi veldzēja ikdienas darbus darot. Dzīvojot līdzi notikumiem, salīdzinot tos pirms vairākiem gadsimtiem un tagad, ievēroju, ka senāk pārdzīvotais sasaucas ar mūsdienām - Brīvības cīņas un Atmodas laiks, zemes kopšana, kultūras tradīcijas – teātru spēlēšana, dziedāšana utt. Apkopojot materiālus, meklējām tās vērtības, tos faktus un notikumus, par kuriem zināms maz.
Grāmata kā krāsaina mozaīka - par dabu, saimniekošanu, folkloru, valodas īpatnībām, mākslu, literatūru, vēsturi. Fakti un notikumi papildināti ar cilvēku atmiņām.
Lasītājam jāpieņem, ka šis rakstu krājums nav zinātniski vēsturisks apkopojums. Atsevišķās nodaļās rakstītais atrasts arhīva vai muzeju materiālos, bet atmiņu pierakstos grūti bija novilkt robežu, kur beidzas realitāte un kur sākas cilvēka fantāzijas līkloči. Apzinot un pierakstot senču pārdzīvoto, autori vienlaikus izmantojuši plašu literatūras klāstu.
Nodaļu sastādīšanā ievērots hronoloģisks princips. 
Ar ierosmēm, atsaucību, padomiem rakstu krājuma tapšanā piedalījās daudzi. Paldies darba grupai, kura piedalījās izdevuma tapšanā! Paldies Dzintrai Romanovskai Latvijas Valsts vēstures arhīvā! Paldies Cēsu zonālajam valsts arhīva darbiniecēm. Izmantotas fotogrāfijas, dokumenti gan no muzeju fondiem gan personīgajiem albumiem.
Lai grāmata dod ierosmi pētīt katram arī savas dzimtas radurakstus, kā arī pierakstīt atmiņas par savu dzīves laiku. Tā ir vēsture, kas jāpieraksta un jāsaglabā nākamajām paaudzēm! Novēlu grāmatai labi ceļa vēju. Priecāšos, ja tā iedvesmos lasītāju atstāt dokumentālu stāstu, atmiņas vai kādu fotogrāfiju Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja fondā. Neatliksim to uz citu laiku.
Mēs spējam ieskatīties vēl dziļāk un pamatīgāk gan seno laiku aprisēs, gan šodienas notikumu pierakstos, kas rīt jau ir vēsture.
Pateicībā par paveikto un cerībā uz sadarbību nākotnē - Vēsma Johansone

grāmatas saturs  ico_pdf (pdf)

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 13 jūlijs 2011 12:26
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux