Atsavināšanas paziņojums Drukāt
Trešdiena, 24 oktobris 2018 09:06

izsoleJaunpiebalgas novada dome atsavina tai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 4256 006 0260, kurš atrodas “Zīles”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 724,00 m2 par brīvu atsavināšanas cenu – EUR 68.30 (sešdesmit astoņi euro 30 centi).

Atsavināšanas paziņojums ir spēkā vienu mēnesi no tā publicēšanas dienas Jaunpiebalgas novada domes mājaslapā www.jaunpiebalga.lv, līdz 2018.gada 23.novembrim.
Uz nekustamā īpašuma atsavināšanu par brīvu atsavināšanas cenu pieteikties iesniedzot iesniegumu par vēlmi iegādāties īpašumu par brīvu atsavināšanas cenu, Jaunpiebalgas novada domes sekretariātā.
Ja norādītajā termiņā uz nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 4256 006 0260 atsavināšanu pieteiksies vairāk kā viena persona, tiks rīkota tās izsole, kas notiks starp tām personām, kuras norādītajā termiņā oficiāli būs pieteikušās uz nekustamā īpašuma – zemesgabala pirkšanu.
Nekustamā īpašuma apskate iepriekš sazinoties pa tālr.64107902

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 24 oktobris 2018 09:12
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux