Izstāde - Godi Drukāt
Piektdiena, 08 jūnijs 2018 13:24

godi.0109.06.2018- 10.09.2018 Izstāžu zāle Velves Jaunpiebalgas kultūras namā
Jaunpiebalgas lietišķās un tēlotājas mākslas studijas Piebaldzēni
Izstāde - Godi

Gadskārtu svinības un godi.

- izzināt zināšanas, kas vēsta par Lielo pasailes kārtību,kuras daļa mš esam,caur LATVISKO DZĪVESZIŅU.
- UZTURĒT DZĪVU SAVAS TAUTAS KOPTO TRADĪCIJU, izceļot galvenās vadlīnijas latvisko paražu kopšanā;
-radīt izpratni par latviskā dzīvesziņā izmantotajiem tēliem,un rotājošā raksta nozīmi.
- dot saturu, radīt atbilstošu formu ,kas izaug no latviešu tautas dzīvesziņas ētikas un estētikas.

- Visas latviešu gadskārtas svinamās dienas ir bagātas ar dažādām izdarībām, kas domātas ļaužu PRIEKA IZPAUSMEI.

- rituālu galvenais uzdevums ir VEICINĀT LABESTĪBU un ATVAIRĪT ĻAUNUMU, paust PATEICĪBU par iegūto un sasniegto ,kā arī NODROŠINĀT AUGLĪBU nākamajā laika posmā.

- katra svinību diena atspoguļo gadalaika raksturīgos apstākļus un vajadzības ļaužu dzīvē. Svinības atnesis gadskārtas atbilstošais tēls, bet goda viesi ir vienmēr klātesoši DIEVS, LAIMA un MĀRA.

- apcerot SENOS LATVIEŠU GODUS- KRUSTABAS, VEDĪBAS un BEDĪBAS, vispirms jāsaredz to īpašā nozīme ĢIMENES, DZIMTAS, un tālākā TAUTAS dzīvē.

- Caur svētku svinēšanu ļaudis paceļas pāri ikdienības pelēcībai un raizēm, it kā ieiedami kādā pilnīgākā, cēlākā dievestības apdvestā pasaulē.

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 08 jūnijs 2018 13:27
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux