Noslēgto līgumu pārskats 2012.gadā Drukāt
Ceturtdiena, 03 janvāris 2013 13:02

Jaunpiebalgas novada domes

Noslēgto līgumu pārskats 2012.gadā
N.P
.K.
Līguma  datums,
numurs
Līguma priekšmets
Iepirkuma ID
Nr.,datums
Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Piegādātāja
nosaukums
Līgumcena
(bez PVN)
LVL
Līguma izpildes termiņš
1. 28.12.2011.
Nr.20
Jaungada balles apskaņošana un izgaismošana Zosēnu pagasta kultūras namā

Mārtiņš Smilgins 120.00 31.12.2011.
2.
03.01.2012.
Nr.214
Dāvanu karšu „Elektrības norēķinu karte – 53,70LVL" nodošana-pieņemšana

Latvijas pašvaldību savienība 4296.00
3. 21.12.2011.
Nr.6
Jaungada balles muzikālais noformējums Jaunpiebalgas kultūras namā

Kristaps Radvilavičs 600.00 01.01.2012.
4. 02.01.2012.
Nr. 116313115
Pieslēguma līgums

AS „Sadales tīkls" 81.98
5. 05.01.2012 Datortehnikas un programmatūras kompleksa apkalpošana

Artis Beķeris Apkalpošana  105.00(mēn.)
Remontdarbi 7.00(stunda)
31.12.2012.
6. 05.01.2012.
Nr.A2/1/12/3
Aizdevums budžeta un finanšu vadībai

Valsts kase 50 000.00 10.12.2012.
7. 11.10.2011.
Nr.32
Audzēkņa uzņemšana futbola sporta pulciņā


5.00(mēnesī)
8. 08.01.2012. Cēsu vēstures un mākslas muzeja priekšmetu deponēšana

Cēsu vēstures un mākslas muzejs 5000.00 31.12.2012.
9. 23.01.2012.
9/2012
Audzēkņa uzņemšana futbola sporta pulciņā


5.00(mēnesī)
10. 14.12.2011.
Nr.29-44-11
Tehniskā projekta izstrāde projektā „Jaunpiebalgas novada domes ēkas rekonstrukcija, nodrošinot pieejamību personām ar īpašām vajadzībām"

SIA „Agroprojekts" 1660.00 25.01.2012
11. 13.01.12.
Nr.1C
Gaujas ielas 2b, Zosēnu pagats, Jaunpiebalgas novads objekta tirgus vērtības noteikšana

SIA „Eiroeksperts" 150.00 Līdz saistību izpildei
12. 22.12.2011.
Nr.09/448
Autoservisa pakalpojumu līgums

SIA „KARLO MOTORS"
Uz nenoteiktu laiku
13. 19.01.2012.
Nr.VA12ST0025
Par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu iesniegšanu, izmantojot Vienotas vides informācijas sistēmu

Valsts vides dienests

14. 24.01.2012. Pasūtījums Nr.6 saskaņā ar 2009.gada 29.maija Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE piegādes un pakalpojumu līgumu Nr. A41/2009

SIA TIETO LATVIA 336.00
16. 30.01.2012. Līgums-pieteikums dalībai BALTTOUR 2012

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 271.46 (EUR)
17. 20.12.2011.Nr.32-2011 Līgums par tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādi

SIA „Būvprojekts" 510.00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
18. 31.01.2012. Konta līgums

Swedbank

19. 31.01.2012. Attālināto bankas pakalpojumu līgums

Swedbank

20. 31.01.2012. Attālināto bankas pakalpojumu līgums

Swedbank

21. 23.01.2012.
Nr.APSD-1200-2012
Līgums par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāle
31.12.2012
22. 31.01.2012.
Nr.1
Vienošanās ESF fonda projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāle

23. 26.01.2012.
Nr.6-11-78
Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu finansēšanas līgums

Latvijas republikas Kultūras ministrija 49173.00 31.12.2012.
24. 06.02.2012.
Nr.1/1
Pakalpojuma līgums par mākslinieciskā noformējuma sagatavošanu izstādei Balttour - 2012

Inese Leite 250.00 Līdz saistību izpildei
25. 07.02.2012.
Nr.1
Par pakalpojuma pārtraukšanas periodu

SIA „Telia Latvija"
01.04.2012.
26. 09.02.2012.
MB./P/127
Par izdevuma „Mūsu Bērns" pārdošanu

SIA „West Solutions" 20.00 10.04.2012.
27. 29.02.2012.
Nr.1/2012
Preces pirkuma līgums

SIA „Dzīves Enerģija" 1750.00
28. 01.03.2012. Sadarbības līgums par elektoniskā termināļā nodošanu lietošanā

Swedbank

29. 01.03.2012. Līgums par norēķinu karšu pieņemšanu

Swedbank

30. 29.02.2012.
Nr.1
Par grozījumiem 2010.gada 12.maija vienošanās par sadarbību starp Nodarbinātības valsts aģentūru un Jaunpiebalgas novada domi

Nodarbinātības valsts aģentūra

31. 02.03.2012.
Nr.21
Disko balles apskaņošana un izgaismošana Jaunpiebalgas kultūras namā

Mārtiņš Smilgins 150.00 Līdz saistību izpildei
32. 20.02.2012. Izrādes „Tāda es esmu" izrādīšana Jaunpiebalgā

Izrāžu apvienība „Panna" 500.00 07.03.2012.
33. 05.03.2012.
Nr. 15/65
Par seifa iznomāšanu

MAS „Latvijas Krājbanka" 5.00 mēnesī 01.08.2012.
34. 15.03.2012. Koncertuzveduma „Pasakas par ziediem"organizēšana Jaunpiebalgas kultūras namā

Vidzemes plānošanas reģions 340.00 31.08.2012.
35. 29.03.2012. Koncerta „Latgales dāmu pops" apskaņošana Zosēnu kultūras un sabiedriskajā centrā

Mārtiņš Smilgins 50.00 Līdz saistību izpildei
36. 14.03.2012. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu

Nodarbinātības valsts aģentūra
31.12.2012
37. 01.04.2012. LMT pakalpojumu līgums

Latvijas mobilais telefons

38.
02.03.2012.
Nr.02/03
Muzikālais noformējums grupas „JOHNY'S BAND"izpildījumam Lieldienu svētkos

SIA AROLEX 500.00 Līdz saistību izpildei
39.
23.03.2012.
Nr.16C
Objekta „Straumes"2, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads novērtēšana

SIA „Eiroeksperts" 60.00
40.
05.03.2012.
Nr.15C
Objekta „Jēcu kalns", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads novērtēšana

SIA „Eiroeksperts" 250.00
41.
26.03.2012.
Nr.1/JND2012/1
Malkas piegāde Jaunpiebalgas novada domes pakļautajām iestādēm 2012./2013.gada apkures sezonai, atklāts konkurs 17.01.2012
Nr.1/JND2012/1
17.01.2012 SIA „Ekoforest" 20 608.20 28.09.2012.
42.
11.04.2012.Nr.2
Lietu izsniegšana lietošanā uz nenoteiktu laiku

Latvijas nacionālā arhīva Cēsu zonālais valsts arhīvs
11.06.2012.
43.
13.04.2012.Nr.3
Skursteņslaucītāja pakalpojumi

Mārtiņš Kvitka Pēc izcenojumiem 31.12.2012.
44.
13.04.2012.Nr.8
Skursteņslaucītāja pakalpojumi

Agris Grosbergs Pēc izcenojumiem 31.12.2012.
45.
10.12.2012.
Vienošanās par 0,4kV elektropārvades līnijas rekonstrukciju

AS „Sadales tīkls"

46.
01.04.2012.
Nr. SA-16/12
Tehniskās apkopes veikšana

SIA „Taipans" Pēc piestādīta rēķina 01.04.2015.
47.
15.12.2011.
Definētā maksājuma izveidošana un uzturēšana pašvaldībām

Swedbank
10.02.2012
48.
15.12.2011.
Bankas pakalpojumu atlaides un pakalpojumu sniegšanas nosacījumi

Swedbank
01.01.2013.
49.
15.12.2011.
BANK LINK lietošana

Swedbank

50.
01.05.2011.
Futbola laukuma lietošana

Biedrība SK Taurene 80.00 mēnesī 31.10.2011.
51.
10.01.2012.
Nr. 2012/1
Dokumentu sagatavošana nodibinājuma „Solis Piebalgā"darbības uzsākšanai

Gunta Grīnhofa 500.00 01.06.2012.
52.
16.04.2012.
Nr. 256-6-003
Talkas ietvaros savākto atkritumu izvešana

SIA ZAAO 9.95 par atkritumu kubikmetru 19.05.2012.
53.
10.04.2012.
Nr.1
Metāla konstrukcijas izgatavošana Jaunpiebalgas kultūras namam

Kārlis Spolītis 450.00 17.04.2012.
54.
20.04.2012.
Pasākuma muzikālais noformējums

SIA „Mūzikas klubs Grifs" 300.00 Līdz saistību izpildei
55.
01.04.2012.
Nr.1014629159
Elektroenerģijas pakalpojumu saņemšana

A/S „Sadales tīkls" Saskaņā ar tarifiem 31.12.2012.
56.
10.04.2012.
Nr. 01/12
Gleznu ietvaru restaurācijas darbu veikšana

IK Restaurācijas un mākslinieciskās jaunrades darbnīca „Restaurātors" 545.22 31.05.2012.
57.
16.04.2012.
Nr. 1604
Prezentācijas priekšmetu izgatavošana

SIA „Pro-Baltic" Pēc pasūtījuma specifikācijas 31.12.2012.
58.
20.04.2012.
Nr. 256-4-002K
Sadzīves atkritumu šķirošanas un izlietotā iepakojuma dalītas vākšanas un šķirošanas sistēmas ieviešana

SIA ZAAO

59.
10.04.2012.
Nr. CCR/5/2012
Sporta laukuma veltņošana

A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs" 18.50 par 1st.motorveltņa darba 13.04.2012.
60.
02.2012.
Nr. 5/2012/4-8-2
Sadarbība ESF finansētā projekta „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests"
31.10.2013.
61.
26.04.2012.
Attālinātie bankas pakalpojumi

Swedbank

62.
04.04.2012.
Kokmateriālu iegāde

SIA „BIKO- LAT" 2330.00
63.
27.04.2012.
Jaunpiebalgas novada domes administrācijas ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtošana

SIA „Skaisto Dārzu Darbnīca" 6395.61 Līdz saistību izpildei
64.
27.04.2012.
Jaunpiebalgas novada domes ēkas rekonstrukcija, nodrošinot pakalpojumu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām Nr.1/JND2012/2/ELFLA 20.02.2012. SIA „PRO DEV" 18396.84 Līdz saistību izpildei
65.
23.04.2012.
Pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu sakārtošana

Jana Barinova 4.00 par vienu lietu 23.05.2012.
66.
06.12.2011.
Maģistrālā ūdensvada remonts Melbāržos, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā

Cēsu pilsētas SIA „Vinda" 664.87 30.12.2011.
67.
11.05.2012.
Par pasākuma 35.Latvijas puķu draugu saiets Jaunpiebalgā rīkošanu; publikācijām žurnālā „Dārzs un Drava" un informāciju mājaslapā www.saimnieks.lv

SIA „Saimnieks LV"

68.
07.05.2012.
NR.CCR/8/2012
Jaunpiebalgas novada ceļu planēšanas un profilēšanas darbi

A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs" 23.86 par 1km
34.00 par autogreidera 1 stundu
31.12.2012.
69.
02.04.2012.
NR. CCR/7/2012
Jaunpiebalgas novada ceļu planēšanas darbi

A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs" 23.86 par 1km 28.04.2012.
70.
11.05.2012.
Nr.23
Zaļkalniņu ģimenes koncerta apskaņošana Zosēnu kultūras namā

Mārtiņš Smilgins 50.00 Līdz saistību izpildei
71. līdz 187.
02.04.2012.
Mācību maksa Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā
188.
09.05.2012.
Nr.3/4D-243
Darbu publiskais izpildījums Jaunpiebalgas amatierteātra izrādēs

AKKA/LAA 10.00 par vienu iestudējumu 01.10.2012.
189.
27.04.2012.
Nr.19.1-21/4
Savstarpēja informācijas apmaiņa, sadarbība nodarbinātības veicināšanā un ar bezdarba samazināšanu saistīto uzdevumu izpildei

NVA Cēsu filiāle
Uz nenoteiktu laiku
190. līdz 197.
02.04.2012.
Mācību maksa Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā
198.
20.04.2012.
Kanalizācijas sūkņu stacijās WEB-SCADA sistēmas darbspēju nodrošināšana un SMS paziņojumu nosūtīšana

SIA ZRA „ELLAT" 25.20 mēnesī 01.05.2013.
199.
18.05.2012.
Jauniebalgas kapsētas topogrāfiskā uzmērīšana

SIA „RE Mērnieks" 1200.00 31.07.2012.
200.-202.
02.04.2012.
Mācību maksa Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā
203.
22.05.2012.
Nr. 5-2/37
Koncertuzvedums „Pasakas par ziediem" Jaunpiebalgas kultūras namā

VSIA „Latvijas Koncerti" 1000.00 24.05.2012.
204.
08.05.2012.
Nr.6020/2012/S-17
Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde „Veļupes krastā" Jaunpiebalgas kultūras namā

VSIA „Latvijas Nacionālais teātris" 408.23 14.06.2012.
205.-207.
02.04.2012.
Mācību maksa Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā

208.
25.05.2012.
Solu remonts un montāža brīvdabas estrādē „Taces"


Juris Šūtelis 360.00 30.05.2012.
209.
25.05.2012.
Attālinātie bankas pakalpojumi


Swedbank

210.
02.04.2012.
Mācību maksa Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā

211.
02.06.2012.
Nr.2012/109
Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana


Gatartas pansionāts

212.
31.05.2012.
120501/2-JAND
Mākslinieciskās programmas izstrāde un nodrošināšana ar tehnisko aprīkojumu izstādē-gadatirgū "Izvēlies Piebalgu"


Latvijas mūzikas atbalsta fonds 2900.00
213.
31.05.2012.
120601/6-JAND
Koncertprogrammas „Miers un Bērziņš" scenārijs, iestudēšana, režija


Latvijas mūzikas atbalsta fonds 450.00
214.
01.06.2012.
Nr.25
Eglīšu stādīšana


Mārtiņš Smilgins 1ha 85.00 Līdz saistību izpildei
215.
18.05.2012.
Nr.1014655110
Norēķinu kārtība pēdējās garantētās piegādes laikā


AS Latvenergo
Līdz saistību izpildei
216.
11.06.2012.
Sadarbības līgums


Biedrība „Attīstība JP"

217.
11.06.2012.
Nr.2
Par pakalpojuma pārtraukšanas periodu


SIA „Telia Latvia"
31.08.2012.
218.
01.06.2012.
Nr.5
Eglīšu stādīšana


Uldis Knāķis 1ha 85.00 Līdz saistību izpildei
219.
20.06.2012.
Par dalību nometnē „Pie Sprīdīša"


SIA „Apneri" 156.00 08.07.2012.
220.
21.05.2012.
Psihodiagnostiskās izpētes pakalpojumu veikšana


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 21.90 Līdz saistību izpildei
221.
21.06.2012.
Nr.28
Jāņu balles apskaņošana Zosēnu pagasta kultūras nama pagalmā


Mārtiņš Smilgins 150.00 Līdz saistību izpildei
222.
22.06.2012.
Koncerta organizēšana Zosēnu kultūras un sabiedriskajā centrā


Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" 450.00 23.06.2012.
223.
26.06.2012.
Elektroapgāde objektam Piebalgas pamatskolas virtuve


A/S Sadales tīkls

224.
26.06.2012.
Elektroapgāde objektam Piebalgas pamatskola


A/S Sadales tīkls

225.
28.06.2012.
Nr.120601/3-JAND
35. Puķu draugu saieta tehniskā aprīkojuma nodrošināšana


Latvijas Mūzikas atbalsta fonds 2600.00
226.
28.06.2012.
Nr.120601/4-JAND
Scenārija izstrādāšana un režija 35.Puķu draugu saietam


Latvijas Mūzikas atbalsta fonds 800.00
227.
26.06.2012.
Nr.1
Jaunpiebalgas brīvdabas estrādes noma


IU „Zita Leimane" 100.00 01.07.2012.
228.
26.06.2012.
Grozījumi projekta „Izglītības iestāžu informatizācija" īstenošanā


Valsts izglītības un attīstības aģentūra
31.12.2012.
229.
01.06.2012. Nr. 29-2012 (32.3-2022)
Tehniskās apsekošanas atzinuma un orientējošo būvizmaksu izstrāde Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas jumta renovācijai


SIA „Būvprojekts" 420.00 15.06.2012.
230.
31.01.2012.
Vienošanās par grozījumiem par Interneta piekļuves abonēšanu


V/A Kultūras informācijas sistēmas
31.03.2012.
231.
04.07.2012.
Nr.1852
Reklāmas informācijas pārraide


A/S „Radio SWH" 20.00 13.07.2012.
232.
09.07.2012.
Nr.09-07-12/01
Kronšteinu un banneru izgatavošana un uzstādīšana


SIA „Attīstības partneru Ltd" 927.00 15.07.2012.
233.
17.07.2012.
Nr. 14024814712
Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana


VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
10.07.2014.
234.
18.07.2012.
Nr.29-24-12
Tehniskā projekta „Jaunpiebalgas novada domes ēkas rekonstrukcija, nodrošinot pieejamību personām ar īpašām vajadzībām" elektroapgādes korekcija

SIA „Agroprojekts" 150.00 24.07.2012.
235.
10.07.2012.
Nr.2
Autoceļu nodalījuma joslu zāles pļaušana un atbrīvošana no apauguma

SIA „Atvars J. Ā." 12.00 par vienu gājiena kilometru 31.12.2012.
236.
30.06.2012.
Nr.1
Skaņu aparatūras izīrēšana kapusvētku apskaņošanai

SIA „Zosena ūdensrozes" 60.00 Līdz saistību izpildei
238.
09.07.2012.
Nr.36C
„Mazozoliņi", Jaunpiebalgas pagats, Jaunpiebalgas novads objekta tirgus vērtības noteikšana

SIA „Eiroeksperts" 145.00 10 dienu laikā
239
12.07.2012.
Nr.1
Videomontāžas darbi, reklāmas banera izgatavošana un publicēšana 35.Puķu draugu saieta vajadzībām

Juris Pīčs 130.00 Līdz saistību izpildei
241.
12.07.2012.
Nr.2
Telts izīrēšana Puķu draugu saietam

SIA „Zosena ūdensrozes" 30.00 Līdz saistību izpildei
242.
23.07.2012
Nr.6-06-CA/89-12
Pašvaldības nodrošināšana ar datiem

Valsts zemes dienests
Uz nenoteiktu laiku
244.
01.06.2012.
Bukleta, ielūgumu, afišu maketēšanas pakalpojumi 35.Puķu draugu saietam

Sandra Strēle 190.00 02.07.2012
245.
11.07.2012.
Māju norāžu noformēšana 35.Puķu draugu saietam

Zanda Liedskalniņa 35.00 13.07.2012.
246.
30.07.2012.
Nr.04-12.6/05-03
Novada lauku attīstības konsultanta darba nodrošināšana

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Cēsu nodaļa

247.
16.07.2012
Nr. 108513127
Pieslēguma līgums

AS „Sadales tīkls" 67.20
248.
26.06.2012
Nr.3/2012
Sadarbības programmas „Jaunatne darbībā" apmācības „Linking Learning" ietvaros

Nodibinājums „Pievienotā vērtība"
28.07.2012
249.
16.07.2012
Nr. 6/2012
Sadarbības programmas „Jaunatne darbībā" apmācības „Linking Learning" ietvaros

Nodibinājums „Pievienotā vērtība
22.08.2012
250.
02.08.2012.
Nr.311200/01-096E
Labdarības atbalstīšana

Swedbank 300.00
251.
06.08.2012.
Grozījumi korporatīvā klienta līgumā

Latvijas mobilais telefons

252.
02.07.2012.
Nr.34-2012
Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas jumta renovācijas, siltumapgādes daļējas rekonstrukcijas vienkāršotas projekta dokumentācijas izstrāde

SIA „Būvprojekts" 1950.00 30.07.2012.
253.
01.08.2012
Nr.2
Maketu flaieriem, ielūgumiem, afišām izstādei gadatirgum „Izvēlies Piebalgu!" izstrāde

Rūdolfs Strēlis 90.00 06.08.2012.
254.
08.08.2012.
Nr.4
Telts izīrēšana pasākumam „Izvēlies Piebalgu!"

SIA „Zosena ūdensrozes" 30.00 Līdz saistību izpildei
255.
27.07.2012.
Nr.3
Skaņas aparatūras izīrēšana

SIA „Zosena ūdensrozes" 30.00 Līdz saistību izpildei
256.
09.08.2012.
Nr.1/2012
Līdzfinansējums projekta „Bērnu un jauniešu sporta laukuma pilnveidošana daudzdzīvokļu māju teritorijā Jaunpiebalgas pagastā" realizācijai

Lolita Zariņa 280.00 28.09.2012.
258.
08.08.2012.
LMT pakalpojums „Mans komplekts"

LMT 390 00 08.08.2014.
259.
01.08.2012.
Nr.2/2012
Tirgus norāžu izgatavošana  pasākumam „Izvēlies Piebalgu!"

Zanda Liedskalniņa 65.00 10.08.2012.
260.
01.08.2012.
Nr.2/2012
Bērnu laukuma un mākslinieciskais noformējums, š.g. 11.augustā, Jaunpiebalgas novada domes skvērā, radošo darbnīcu izveide un vadīšana pasākumā „Izvēlies Piebalgu"

Sandra Strēle 300.00 11.08.2012.
261.
08.08.2012.
Pielikuma Nr.1. 2839084 līgumam Nr.1014629159
Jauns elektrības pieslēgums objektam: Attīrīšanas iekārta, Sporta iela 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125

AS „Sadales tīkls"

262.
13.08.2012.
Pielikuma Nr.1. 4818606 līgumam Nr.1014629159
Jauns elektrības pieslēgums objektam:Dzīvoklis, Stacijas iela 9D-5, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125

AS „Sadales tīkls"

263.
14.08.2012.
Pielikuma Nr.1. 2839084 līgumam Nr.1014629159
Jauns elektrības pieslēgums objektam: Attīrīšanas iekārta, Sporta iela 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125

AS „Sadales tīkls"

264.
07.08.2012.
Nr.17C
56.km dzīvojamās mājas Nr.2, dz.2, novērtēšana

SIA „Eiroeksperts" 72.60 20 darba dienas
265.
16.08.2012.
Nr.2009/0043/3DP/
3.1.3.1.0/08/IPIA/
VIAA/059
Vienošanās par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jaunpiebalgas vidusskolā" īstenošanu

Valsts izglītības attīstības aģentūra


266.
09.08.2012.
Nr.31
Video filmēšanas darbi pasākumā „Izvēlies Piebalgu!"

Mārtiņš Smilgins
20.00 Līdz saistību izpildei
267.
11.08.2012.
Nr.2
Video montāžas darbi pasākumā „Izvēlies Piebalgu!"

Juris Pīčs
30.00 Līdz saistību izpildei
268.
28.08.2012.
Nr.1/2012
Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas jumta seguma vienkāršota renovācija un siltumapgādes daļēja rekonstrukcija ID Nr.JND 2012/5 02.08.2012.
SIA„Būve Wood Line"
75265.45 31.10.2012.
269.
01.08.2012.
Nr. 46
Skolēnu pārvadājumu kārtība

AS „CATA"

31.05.2012.
270.
16.08.2012.
Nr.16/08/2012
Jumta remonta darbi objektā Jaunpiebalgas vidusskola

SIA „Nova Plus"
909.95 27.08.2012.
271.
31.08.2012.
Nr.1/2012
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jaunpiebalgas vidusskolā

SIA „Mārva"

Līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim
273. 03.09.2012.
Nr.3
Par pakalpojuma
pārtraukšanas periodu


SIA „Telia Latvija"
01.12.2012.
274. 07.09.2012.
Nr.3/2012P
Revīzijas pakalpojumu un
zvērināta revidenta atzinuma sniegšana


SIA „ES Audits" 945.00 Līdz saistību pilnīgai
izpildei
275. 30.08.2012.
Nr.1/2012
Būvuzraudzība Jaunpiebalgas
vidusskolas sākumskolas jumta seguma renovācijas un siltumapgādes daļējai
rekonstrukcijai


SIA „Krāčupe" 2553.72 31.10.2012
276. 30.09.2012.
Nr.42-2012
Autoruzraudzība
Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas jumta seguma
renovācijas un siltumapgādes daļējas rekonstrukcijas būvobjekta būvdarbiem


SIA „Būvprojekts" 800.00 31.10.2012
277. 20.09.2012.
Nr.2012/74
Vienotās finanšu
pārvaldības sistēmas ieviešana, apmācība, uzturēšana Jaunpiebalgas novada
pašvaldībā


SIA „ZZ Dats" 800.00 Līdz pilnīgai saistību
izpildei
278. 10.09.2012.
Nr.3
Plīts un krāsns remonts,
dūmeju tīrīšana, veco logu demontāža un jaunu logu montāža


Artūrs Tentelis 170.00 Līdz pilnīgai saistību
izpildei
279. 25.05.2012.
Nr.JND 2012/3
Elektroenerģijas pārdošana

A/S „Latvenergo" 21654.81 31.05.2013.
280. 09.08.2012.
Nr.3/6 V-000496-12
Autoru muzikālu, literāru
un horeogrāfisku darbu izmantošana publiskā izpildījumā


AKKA/LAA
11.08.2012.
281. 27.09.2012.
Nr.4118N33B2A9P
Reklāma pilsētas
informācijas grāmatā un portālā www.pilseta24.lv


SIA „Latvijas Tālrunis" 119.00
282. 20.09.2012.
Nr.2012/19
Filmēšanas pakalpojumi
Zosēnu pagasta pašdarbnieku pasākumos


SIA „Ferits" 100.00 27.02.2013.
283. 25.09.2012.
Nr.41-12-00061
Tipogrāfiskā uzmērīšana
Jaunpiebalgas tirgus laukums


SIA „Metrum" 250.00 45 dienas
284. 03.10.2012.
Nr.JND-C/2-2012
Cirsmas pirkums

SIA „Melko" 15530.00 31.12.2012.
285. 04.10.2012. Jaunpiebalgas pagasta
pašvaldības teritorijā esošā ceļa „Rempi – Kanāži" izmantošana


Jolanta Briede
31.12.2012.
286. 03.10.2012.
Nr.JND-C/1-2012
Cirsmas pirkums

SIA „Grantiņi 1" 20760.00 31.12.2012.
287. 28.09.2012. Bērnu un jauniešu vides
izglītības programmas realizācija interešu izglītībā vispārizglītojošām izglītības
iestādēm


SIA „ZAAO"
2012./2013. māc. g.
288. 31.08.2012. Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums
Jaunpiebalgas vidusskolai 2012./2013. mācību gadā septembra oktobra mēnesī


IK „BELS-AB" 0.60 par katru nobraukto km Septembris, oktobris
289. 28.10.2012.
Nr.4
Kabineta remonts Gaujas
ielā 4, Jaunpiebalgā


Artūrs Tentelis 165.00 Līdz pilnīgai saistību
izpildei
290. 11.10.2012.

Nr.1/2012/JND2012/10

Jaunpiebalgas novada tirdzniecības vietas – tirgus laikuma labiekārtošana

SIA „Bazalts" 34496.05 Līdz pilnīgai saistību izpildei
291. 09.10.2012.

Nr.19/12

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija „Melnbāržos", Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā

SIA „Farads" 494.30 12.12.2012.

292.-308.

01.09.2012. Mācību maksa Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā
309.

16.10.2012.

Nr.2012/81

ZZ Dats pašvaldību programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana

SIA „ZZ Dats" 630.00 31.12.2012.

310.

16.10.2012.

Nr.223

Ceļa remonta darbi posmā „Jaunpiebalga-Podnieki-Kaņepi" Jaunpiebalgas novadā

SIA „Vecpiebalgas kompānija" 1558.50

311.

01.10.2012. Mācību maksa Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā
312.

04.10.2012.

Nr.316BK07/002E

Skaidras naudas līdzekļu inkasācija, apstrāde, uzglabāšana, pārvadāšana un iemaksu ieskaitīšana norēķinu kontā

AS „Swedbank"
Uz nenoteiktu laiku

313.

01.08.2012. LMT pakalpojumi

Latvijas Mobīlais telefons

314.

31.08.2012. Informācijas sniegšana un apmaiņa

LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

315.

01.10.2012.

Nr.34

Audzēkņa uzņemšana futbola sporta pulciņā


5.00(mēnesī)

316.

01.10.2012.

Nr.36

Audzēkņa uzņemšana futbola sporta pulciņā


5.00(mēnesī)

317.

26.10.2012.

Nr.2012/118

Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana

Gatartas pansionāts
Uz nenoteiktu laiku

318.

10.10.2012. Interneta paklpojumu nodrošināšana pašvaldību publiskajās bibliotēkās

SIA Telia Latvija

319.

09.11.2012.

Nr.A2/1/06/258

Valsts kases procentu likmju maiņa aizdevumu līgumos

Valsts kase

320.

09.11.2012.

Nr.A2/1/07/298

Valsts kases procentu likmju maiņa aizdevumu līgumos

Valsts kase

321.

09.11.2012.

Nr.A2/1/08/574

Valsts kases procentu likmju maiņa aizdevumu līgumos

Valsts kase

322.

09.11.2012.

Nr.A2/1/08/845

Valsts kases procentu likmju maiņa aizdevumu līgumos

Valsts kase

323.

26.10.2012.

Nr.JND-Ē2012/1

Ēdināšanas pakalpojumi Jaunpiebalgas vidusskolā

SI „Kretingos maistas" Latvijas filiāle
31.05.2014.

324.

01.10.2012.

Nr.40

Audzēkņa uzņemšana futbola sporta pulciņā


5.00(mēnesī)

325.

01.10.2012.

Nr.41

Audzēkņa uzņemšana futbola sporta pulciņā
5.00(mēnesī)


326.

01.10.2012.

Nr.42

Audzēkņa uzņemšana futbola sporta pulciņā
5.00(mēnesī)


367.

01.10.2012.

Nr.43

Audzēkņa uzņemšana futbola sporta pulciņā
5.00(mēnesī)


328.

10.09.2012. Nekustamā īpašuma „Straumes", dz.2 pirkšana

Kārlis Dravants 3000.00 Līdz līgumā noteikto darbību veikšanas beigām

329.

01.09.2012.

Nr.150-2012

Mācību maksa Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā
330.-334.

03.09.2012. Ēdināšanas pakalpojumu saņemšana Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupiņā Pētera pamatskolā Melnbāržos
335.

12.11.2012.

Nr.2/2012

Kurināmā – skaidu granulu piegāde 2012./2013.gada apkures sezonai

SIA „Biko-Lat" 116.00 Ls tonnā 21.11.2013.

336.

26.10.2012.

Nr.JND-Ē/2012/2

Nedzīvojamo telpu noma ēdināšanas paklpojumu nodrošināšanai Jaunpiebalgas vidusskolā

SI „Kretingos maistas" Latvijas filiāle 0.01 par telpas kvadrātmetru mēnesī 31.05.2014.

337.

20.10.2012

Nr.1/2012

Eglīšu kopšana pēc vējlauzes postījumiem

Ivars Alksnītis 52.50 Līdz saistību izpildei

338.

20.10.2012

Nr.2/2012

Eglīšu kopšana pēc vējlauzes postījumiemIvars Alksnītis

283.50

Līdz saistību izpildei

339.

12.11.2012.

Nr.8/2011

Kurināmā – kokskaidu granulu piegāde 2012./2013.gada apkures sezonaiSIA „Turbo AK"

103.00 Ls tonnā

12.11.2014.

340.

09.11.2012.

Nr.6

Valsts svētku koncerta sniegšana Zosēnos 18.novembrīInita Neilande

400.00

Līdz saistību izpildei

341. 10.10.2012.

Nr. LTC-12-002692

Datu pārraides tīkla pieslēguma nodrošināšana pašvaldības bibliotēkās

VA „Kultūras informācijas sistēmas"

Piegādātāju apvienība


31.12.2012.
342. 03.09.2012. Ēdināšanas pakalpojumu saņemšana Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupiņā Pētera pamatskolā Melnbāržos
343. 29.10.2012.

Nr.1/2012

Sniega tīrīšana no Jaunpiebalgas novada ceļiem 2012./2013. Gada ziemas sezonāz/s „Uzvaras kalns"

8.00 par vienu km

30.04.2013.
344. 25.05.2012.

Nr.5/12T

Jaunpiebalgas novada tirdzniecības vietas – tirgus laukuma tehniskā projekta izstrāde

SIA „Entasis"
784.00 15.06.2012.
345. 03.12.2012.

Nr.M-96/12

Video sistēmas montāža Jaunpiebalgas vidusskolā

SIA „Taipans" 777.86 Līdz saistību izpildei
346. 01.10.2012.

Nr.37

Audzēkņa uzņemšana futbola sporta pulciņā


5.00(mēnesī)
347. 05.12.2012. Komunālo pakalpojumu sniegšana sākumskolas telpām skolas ēdnīcā

SI „Kretingos maistas" Latvijas filiāle Pēc spēkā esošiem tarifiem 31.05.2014.
348. 06.12.2012.

Nr. 2012-1-STP-M02017

Projekta „Profesionālās mākslas diena Zosēnos „Skrāģu krogā" realizācija

VKKF 2000.00 23.08.2013.
349. 25.10.2012. Papildvienošanas par autoruzraudzības termiņu

SIA „Būvprojekts"
15.05.2013.
350. 08.10.2012.

Nr.1

Vienošanās pie līguma „Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas jumta seguma vienkāršotā renovācija un siltumapgādes daļēja rekonstrukcija"

SIA „Būve Wood Line"
10.12.2012.
351. 01.10.2012.

Nr.152-2012

Mācību maksa Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā
352. 30.11.2012.

Nr.4

Vienošanās par interneta pakalpojumiem

SIA „Telia Latvija"
01.04.2013.
353. 14.12.2012.

Nr.34

Apskaņošana „Labdarības pasākumā"

Mārtiņš Smilgins
Līdz saistību izpildei
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux