Publiskie iepirkumi 2018.gadā Drukāt
Trešdiena, 07 februāris 2018 11:26

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES
REĢISTRĀCIJAS NR. 90000031033
GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, JAUNPIEBALGAS NOVADS

Iepirkumu tabula saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”  2018. gads 

 

Ident. nr.

Iepirkuma priekšmets Atbildīgais par iepirkumu Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Nolikums,
saistītie dokumenti
Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līguma izpildītāja nosaukums

Līguma cena,

EUR bez PVN

JND 2018/14/ELFLA Trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Tehniskajos jautājumos
Uldis Ozoliņš t.29240469

20.11.2018.

plkst.11:00

 
 

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Papildinformācija

 ico pdf

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts sakarā ar konstatētajām nepilnībām tehniskajā specifikācijā 
JND 2018/13 Sniega tīrīšana no Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem 2018./2019. gada un 2019./2020.gada ziemas sezonā Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Tehniskajos jautājumos
Kristaps Dravants t.26194646

16.11.2018.

plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Jaunpiebalga

ico pdf

Zosēni

ico pdf

Lēmums 

 Z/S „Uzvaras kalns” 41 947,64 
JND 2018/12 Kurināmā - kokskaidu granulu iegāde un piegāde, Jaunpiebalgas novada domes katlu mājām 2018./2019. gada apkures sezonai Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Tehniskajos jautājumos
Salvis Krūmiņš t.29182807

19.10.2018.

plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

 ico pdf

Lēmums

SIA “Akvarius”  1 vienības cena 181,30
Kopējā preces cena 32 634,00 
JND 2018/11 Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Tehniskajos jautājumos
Kristaps Dravants t.26194646

08.10.2018.

plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Lēmums

Vienīgā pretendenta piedāvājums pārsniedz budžetā piešķirto finansējumu  
JND 2018/10 Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2018./2019.mācību gadā Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Saimnieciskajos jautājumos
Dainis Šulcs t.29169198 

20.08.2018.

plkst.11:00

 

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Papildus informācija

 

ico pdf

Lēmums

IK „Bels – AB”  1diena–88km.,
1km.-EUR 1,15
Kopā–EUR 101,20 dienā. 
Cena par visu apjomu EUR 18 216.00 
JND 2018/09 Ceļu periodiskās uzturēšanas darbi Jaunpiebalgas novadā Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Tehniskajos jautājumos
Kristaps Dravants t.26194646 

20.08.2018.

plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Lēmums  

  Izbeigt iepirkumu bez rezultāta
JND 2018/08 Siltumtrases jaunbūve no pagasta katlu mājas uz Mūzikas skolu Brāļu Kaudzīšu 10 un VUGD ēku, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Tehniskajos jautājumos
Laimis Šāvējs t.29135219

16.07.2018.

plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

icon winrar

Pielikumi

ico pdf

Lēmums

SIA “Apse”  57 548,10 
JND 2018/07 Siltummezglu rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājām Jaunpiebalgas ciemā Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Tehniskajos jautājumos
Laimis Šāvējs t.29135219

08.06.2018.

plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Lēmums

 SIA “Halle B”  33 306,16
JND 2018/06 ELFLA Sporta un atpūtas laukuma izveidošana Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Tehniskajos jautājumos
Laimis Šāvējs t.29135219

03.05.2018.

plkst.11:00 

ico pdf

Nolikums

icon winrar

Pielikumi

 

ico pdf

Lēmums  

SIA “GoPlay”  62 000.00 
JND 2018/05 Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām Lolita Zariņa
64162365, 26482506

03.04.2018.

plkst.11:00

ico pdf

Nolikums 

ico pdf

Lēmums 

IK “Bels – AB”  14 pasažieru vietas
0,48
0,75
40 pasažieru vietas
0,90 
JND 2018/04 Ielas ūdensvada rekonstrukcija veicot tā pārbūvi iznesot ārpus braucamās daļas Gaujas ielā, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Tehniskajos jautājumos
Laimis Šāvējs t.29135219
Juris Belasovs t.29182807

19.03.2018.

plkst.11:00

 

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Pielikums

icon winrar

Pielikumi

ico pdf

Lēmums

 
 SIA “Woltec” 80 774,38 
JND 2018/03 Degvielas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506

02.03.2018.

plkst.10:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Lēmums 

 AS “VIADA Baltija” 29 186,00 
JND 2018/02 ELFLA Sporta un atpūtas laukuma izveidošana Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Tehniskajos jautājumos
Laimis Šāvējs t.29135219

19.02.2018.

plkst.12:00 

ico pdf

Nolikums

icon winrar

Pielikumi

 

ico pdf

Lēmums 

Vienīgā pretendenta piedāvājums pārsniedz budžetā piešķirto finansējumu.   
JND 2018/01 ELFLA Skatu torņa būvniecība "Viņķu kalnā"  Iepirkuma jautājumos
Dace Bišere–Valdemiere
64162365, 26482506
Tehniskajos jautājumos
Laimis Šāvējs t.29135219 

19.02.2018.

plkst.11:00 

ico pdf

Nolikums

icon winrar

Pielikumi

icon winrar

Papildus informācija

ico pdf

precizētais tualetes rasējums

 

ico pdf

Lēmums

SIA “Warss+”  64 561,10 
               
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 04 decembris 2018 10:00
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux