Publiskie iepirkumi 2015.gadā Drukāt
Sestdiena, 31 janvāris 2015 12:48

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES
REĢISTRĀCIJAS NR. 90000031033
GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, Jaunpiebalgas novads

Iepirkumu tabula saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”  2015. gads

Ident. nr.

Paziņojuma ievietošanas datums Iepirkuma priekšmets Atbildīgais par iepirkumu Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Nolikums,
saistītie dokumenti
Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līguma izpildītāja nosaukums Līguma cena, EUR bez PVN
JND 2015/10 04.10.2015. Mēbeļu iegāde Jaunpiebalgas vidusskolas vajadzībām

D.Bišere-Valdemiere

t.26482506

D.Šulcs
t.29169198

13.10.2015. plkst.10:00 

ico_pdf

Nolikums

ico pdf

Papildus informācija

 ico_pdf

Lēmums

UAB “Memfis”  7 068,00 (septiņi tūkstoši sešdesmit astoņi euro 00 centi) 

JND 2015/09

Atklāts konkurss

07.10.2015. 

Kurināmā - kokskaidu granulu piegāde, Jaunpiebalgas novada domes katlu mājām 2015./2016. gada apkures sezonai

web-icon IUBmājas lapa

D.Bišere-Valdemiere
t.26482506

J. Smilgins
t.29182807
09.11.2015. plkst.13:00 

ico_pdf

Nolikums

ico_pdf

Lēmums

 

SIA „KORDATA” 

 

 

 

 

SIA „WARMY”

 

Iepirkuma 1.daļai:
Vienības cena EUR 134,45 bez PVN, apjoms 400t,
kopējā preces cena EUR 53 780,00 bez PVN


Iepirkuma 2.daļai:
Vienības cena EUR 141,20 bez PVN, apjoms 140t,
kopējā preces cena EUR 19 768,00 bez PVN

JND 2015/8 02.10.2015. Sniega tīrīšana no Jaunpiebalgas novada ceļiem 2015./2016. gada ziemas sezonā

D.Bišere-Valdemiere

t.26482506

K. Dravants
t.26194646

12.10.2015. plkst.13:00

ico_pdf

Nolikums

ico_pdf

Lēmums

Z/S „Uzvaras kalns” 

1km 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi)
1h 40,00 (četrdesmit euro 00 centi)
Kopā: 22 370,80 (divdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro 80 centi)

JND 2015/7 18.08.2015. Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2015./2016.mācību gadā

D.Bišere-Valdemiere

t.26482506

31.08.2015.
plkst. 11.00

ico_pdf

Nolikums

 ico_pdf

Lēmums

 IK "Bels-AB" 1diena – 88km., 1km.- EUR 1,00., Kopā – EUR 88,00 (astoņdesmit astoņi euro 00 centi)
JND 2015/6 18.08.2015. Remontmateriālu iegāde Jaunpiebalgas novada domes un tās iestāžu vajadzībām vispārīgās vienošanās ietvaros

D.Bišere-Valdemiere

t.26482506

28.08.2015.
plkst. 11.00 

ico_pdf

Nolikums

ico_pdf

Lēmums

SIA „DEPO DIY”

 

 


SIA „NODUS”

 

 


SIA “Lauku apgāds un meliorācija” 

EUR 7089,99 (septiņi tūkstoši astoņdesmit deviņi euro 99 centi)


EUR 7150,46 (septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit euro 46 centi)


EUR 9847,40 (deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro 40 centi) 

JND 2015/05 04.06.2015 

Jaunpiebalgas mākslas skolas rekonstrukcija

web-icon

IUBmājas lapa

D.Bišere-Valdemiere

t.26482506

Laimis Šāvējs

t.29135219

06.07.2015.
plkst. 11.00 

ico_pdf

Nolikums

ico_pdf

Nolikuma pielikumi

ico_pdf

Tehniskais projekts ico pdf

Papildus informācija1 

ico pdf

Papildus informācija2 

ico pdf

Papildus informācija3

ico pdf

Papildus informācija4

ico_pdf

Lēmums

SIA "Bazalts"   548 286.92

JND 2015/04

Atklāts konkurss Virs ES sliekšņa

17.02.2015

Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada domes iestādēm

web-icon IUB mājas lapa

D.Bišere-Valdemiere

t.26482506

Laimis Šāvējs

t.29135219

14.04.2015.

plkst. 10.00

ico_pdf

Nolikums

ico_pdf

Papildus informācija

ico_pdf

Lēmums

SIA "Granulu Mobilais Siltums"

Siltumenerģijas piegādes objektu kopējā cena apkures sezonā 5 gados

353 325,00

JND 2015/03 13.02.2015.

Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

D.Bišere-Valdemiere

t.26482506

22.02.2015.

plkst. 11.00

ico_pdf

Nolikums
ico_pdf

Lēmums

IK „Bels–AB”

19 500,00

JND 2015/02 05.02.2015.

Degvielas piegādes Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

D.Bišere-Valdemiere

t.26482506

16.02.2015.

plkst. 11.00

ico_pdf

Nolikums

ico_pdf

Lēmums

SIA „LUKoil Baltija R" Benzīns A-95E

1 3328,00

Dīzeļdegviela

9 408,00

JND 2015/01

31.01.2015. Malkas piegāde Jaunpiebalgas novada domes pakļautajām iestādēm 2015./2016.gada apkures sezonai D.Bišere-Valdemiere

t.26482506

Jānis Smilgins

t.29182807

10.02.2015.

plkst. 11.00

ico_pdf

Nolikums

ico_pdf

Pieņemšanas akts

ico_pdf

Lēmums

SIA "KOKSNĪTE" 27 219,67
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 16 novembris 2016 17:09
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux