Zemsliekšņa iepirkumi 2017.gadā Drukāt
Otrdiena, 18 jūlijs 2017 16:36

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES
REĢISTRĀCIJAS NR. 90000031033
GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, JAUNPIEBALGAS NOVADS

Iepirkumu tabula saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”  2017. gads 

Ident. nr.

Iepirkuma priekšmets Atbildīgais par iepirkumu Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Nolikums,
saistītie dokumenti
Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līguma izpildītāja nosaukums Līguma cena, EUR bez PVN
JND 2017/16/CA Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve Dace Bišere-Valdemiere
26482506, 64162365

22.12.2017

plkst.11:00

ico pdf 

nolikums

ico pdf 

pielikums

 

ico pdf

lēmums
 AS “Ceļuprojekts” 8 700,00
JND 2017/15/CA Katlu mājas Br. Kaudzīšu ielā 3A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā vienkāršota atjaunošana Dace Bišere-Valdemiere
26482506, 64162365
Juris Belasovs
29182807

11.08.2017

plkst.11:00

ico pdf 

nolikums

ico pdf

lēmums

SIA “BD&C”   9 484,44
JND 2017/14/CA Nūjošanas nūju iegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām Dace Bišere-Valdemiere
26482506, 64162365

04.08.2017

plkst.11:00

ico pdf 

nolikums

ico pdf

lēmums

SIA “LatFit”   1 239,60
JND 2017/13/CA Malkas katla un dūmeņa iegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu mājas Dzelmes katlu mājā Dace Bišere-Valdemiere
26482506, 64162365
Juris Belasovs
29182807

04.08.2017

plkst.11:00

ico pdf 

nolikums

ico pdf

lēmums  

SIA “AVA TERMO”  4 859,83 
JND 2017/12/CA Siltumsūkņa iegāde un uzstādīšana ūdens atdzelžošanas  ēkā Jaunpiebalgas ciemā Dace Bišere-Valdemiere
26482506, 64162365
Juris Belasovs
29182807

04.08.2017

plkst.11:00

ico pdf 

nolikums

     
JND 2017/11/CA Ēkas ar kadastra Nr. 4256 006 0279 003, Gaujas ielā 41, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā nojaukšana Dace Bišere-Valdemiere
26482506, 64162365 
 28.07.2017

plkst.11:00 

 

ico pdf 

nolikums

 

ico pdf

lēmums

SIA “APSE”  3 880,00 
 JND 2017/10/CA Katlu mājas Br. Kaudzīšu ielā 3A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā vienkāršota atjaunošana

Dace Bišere-Valdemiere
26482506, 64162365
Juris Belasovs
29182807

28.07.2017

plkst.11:00 

ico pdf 

nolikums

Iepirkums pārtraukts, jo pretendenti nav iesnieguši savus piedāvājumus   
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 05 janvāris 2018 19:38
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux