facebook icon

Ar 2019.gada 1.martu darbu sāk pašvaldību iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa“ (turpmāk – Apvienotā bāriņtiesa). Pamatojoties uz Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu domju lēmumiem, Apvienotā bāriņtiesa ir likvidēto bāriņtiesu mantas, lietu un saistību pārņēmēja.  ikona

ico pdf Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana (pdf)
ico pdf Aizgādnība/rīcībspējīgo personu interešu aizstāvība (pdf)
ico pdf Adopcija – brāļu un māsu šķiršana (pdf)
ico pdf Adopcija (pdf)
ico pdf Ārpus ģimenes aprūpe – aizbildnība (pdf)
ico pdf Ārpus ģimenes aprūpe – audžuģimene (pdf)
ico pdf Ārpus ģimenes aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (pdf)
ico pdf Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšana vecākiem (pdf)
ico pdf Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām (pdf)
ico pdf Vecāku domstarpību izšķiršana (pdf)
ico pdf Mantisko interešu aizsardzība (pdf)
ico pdf Atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma (pdf)
ico pdf Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana un aizbildņu apliecību izsniegšana (pdf)

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125