facebook icon

Nosaukums  Priekšsēdētājs  Locekļi Sekretāre
 Finanšu un attīstības komiteja  Laimis Šāvējs   Lolita Zariņa
 Ilva Grauze
 Mārcis Jukēvics
 Anita Auziņa
 Sociālo un veselības jautājumu komiteja    Ilva Grauze  Aija Sila
 Mārcis Jukēvics
 Anita Auziņa
 Izglītības, kultūras un sporta komiteja  Aija Sila  Raimonds Dombrovskis
 Pēteris Zivtiņš
 Guna Leimane 
 Komunālās saimniecības, ceļu un
 labiekārtošanas komiteja
 Dainis Šulcs  Lolita Zariņa
 Raimonds Dombrovskis 
 Pēteris Zivtiņš
 Signe Rupaine
 Administratīvā komisija  Aija Sila  Raimonds Dombrovskis
 Dainis Šulcs
 Mārcis Jukēvics
 Valdis Tirzmalis 
 Pašvaldības mantas atsavināšanas un
 izsoles komisijas
   Raimonds Dombrovskis
 Gunta Vīksna
 Maija Astrīda Elsta
 Mārcis Jukēvics
 Signe Rupaine
 Iepirkumu komisija  Dace Bišere-Valdemiere   Lolita Zariņa
 Pēteris Zivtiņš
 Guna Leimane
 Signe Rupaine
 Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi   Laimis Šāvējs  Dainis Šulcs
 Maija Astrīda Elsta
 Dace Bišere-Valdemiere 
 Valdis Tirzmalis
 Mārcis Jukēvics
 Anita Auziņa

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125