facebook icon

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Jaunpiebalgas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība
59. Jaunpiebalgas novada domes
medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība
Ar grozījumiem 2017.gada 8.maija sēdes lēmumu Nr.78 (sēdes protokols Nr.5;4§) 2017.gada 9.maijs  ico pdf  medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība
59. Jaunpiebalgas novada domes
medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība
2017.gada 20.marta sēdes lēmums Nr.59 (sēdes protokols Nr.3;20§) 2017.gada 21.marts  ico pdf  medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125