Saistošie noteikumi Drukāt
Piektdiena, 28 janvāris 2011 15:55

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMĒ APSTIPRINĀTIE SAISTOŠIE NOTEIKUMI

 Par pašvaldības darbību

 SN

Nr

SAISTOŠO NOTEIKUMU
NOSAUKUMS

APSTIPRINĀŠANAS
DATUMS

SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Jaunpiebalgas novada domes nolikums

ico_pdf

 Konsolidēts  
8. Jaunpiebalgas novada domes nolikums 2013.gada 13.jūnija sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 2) 14.06.2013. ico_pdf Jaunpiebalgas novada domes nolikums
15. Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas novada domes nolikums” 2016.gada 12.decembra sēdes lēmumu Nr. 219 (protokols Nr. 12) 01.01.2017. ico_pdf Jaunpiebalgas novada domes nolikums
 2. Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas novada domes nolikums”  2017.gada 23.janvāra sēdes lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 1)   01.02.2017. ico_pdf Jaunpiebalgas novada domes nolikums  
1. Jaunpiebalgas novada domes nolikums 2009. gada 21. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1. (protokols Nr.2) 22.01.2009. (zaudējis spēku) lasīt vairāk
Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu
 1. Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2018.gadam 2018.gada 22.janvāra sēdē ar lēmumu Nr.6 (protokols Nr. 1; 6.§) 23.01.2018.

 

ico_pdf

Saistošie noteikumi 

ico_pdf

 Pamatbudžets

ico_pdf

 Specbudžets

ico_pdf

 Ziedojumi

Budžeta grozījumi

lasīt vairāk

Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2017.gadam lasīt vairāk
Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2016.gadam lasīt vairāk
Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2015.gadam lasīt vairāk
Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014.gadam lasīt vairāk
Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2013.gadam lasīt vairāk

Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2012.gadam

lasīt vairāk

Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2011.gadam

lasīt vairāk
 Par Jaunpiebalgas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
 15. Par Jaunpiebalgas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 2015. gada 14.decembra sēdes lēmumu Nr. 235 (protokols Nr.14, 7.§))  15.01.2016

 ico pdf Par Jaunpiebalgas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

 

 

Par novada simboliku

SN

Nr

SAISTOŠO NOTEIKUMU
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS
DATUMS
SAISTĪTIE DOKUMENTI
Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku

ico_pdf

 Konsolidēts  
12. “Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku” apstiprināšanu.” 2018.gada 6.augusta sēdes lēmums Nr.136 (sēdes protokols Nr. 8; 6§) 01.01.2019. ico_pdf Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku
17. Par Jaunpiebalgas novada domes Saistošo noteikumu Nr.17 “Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 12.septembra Saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Jaunpiebalgas novada simboliku” apstiprināšanu” 2013.gada 16.septembra sēdes lēmums Nr.43 ( sēdes protokols Nr. 5; 6§) 01.01.2014. ico_pdf Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku
9. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku

2011.gada 12.septembra sēdes lēmums Nr. 3 (protokols Nr.9)
ar precizējumiem, kas izdarīti ar
2011.gada 10.oktobra sēdes lēmums 2.§, protokols Nr.10

17.11.2011 ico_pdf Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku

 

Par nodevām

SN

Nr

SAISTOŠO NOTEIKUMU
NOSAUKUMS

APSTIPRINĀŠANAS
DATUMS

SPĒKĀ STĀŠANĀS
DATUMS

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā

ico_pdf

 Konsolidēts
16.

„Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā”

29.06.2009. sēdē ar lēmumu Nr. 2 (protokola Nr. 8) 03.08.2009.

ico_pdf Saistošie noteikumi

16.

Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā”

16.09.2013. sēdē ar lēmumu
Nr.42  (protokols Nr. 5; 5. §)

ar precizējumiem 16.12.2013. sēdē ar lēmumu Nr. 114 (protokols Nr. 8; 5. §)

01.01.2014  ico_pdf Saistošie noteikumi
4. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā”

10.03.2014. sēdē ar lēmumu Nr. 54 (protokols Nr. 3; 8. §)

ar precizējumiem 14.04.2014. sēdē ar lēmumu Nr. 77 (protokols Nr. 4; 9. §)

 15.05.2014.  ico_pdf Saistošie noteikumi

 

Par sabiedrisko kārtību

SN

Nr

SAISTOŠO NOTEIKUMU
NOSAUKUMS

APSTIPRINĀŠANAS
DATUMS

SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā

ico_pdf

 Konsolidēts
17.

„Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā"

13.07.2009. sēdē ar lēmumu
Nr. 1 § (protokols Nr. 3)
03.08.2009

ico_pdf

 Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā

 

Par grozījumiem Nr. 1 Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā"

18.01.2010. sēdē ar lēmumu
Nr. 2 § (protokols Nr. 1)

25.02.2010

ico_pdf  Grozījumi saistošajos noteikumos "Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā"

 

Par teritorijas plānojumu

SN

Nr

SAISTOŠO  NOTEIKUMU

NOSAUKUMS

APSTIPRINĀŠANAS

DATUMS

SPĒKĀ STĀŠANĀS

DATUMS

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums

 8. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2016.gada 11.jūlijā Nr.109
sēdes protokols Nr.7; 3.§ 
12.07.2016. ico pdf Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 

Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu

SN

Nr

SAISTOŠO NOTEIKUMU
NOSAUKUMS

APSTIPRINĀŠANAS
DATUMS

SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā

ico_pdf

 Konsolidēts
11.  Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā 10.10.2011. sēdē ar lēmumu Nr.3. § (protokols Nr. 10)   ico_pdf Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā
19.12.2011. sēdē ar lēmumu Nr.5. § (protokols Nr. 13) apstiprināti precizējumi   ico_pdf Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā
16.04.2012. sēdē ar lēmumu Nr.84. § (protokols Nr. 5) apstiprināti precizējumi   ico_pdf Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā
 6. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā”

11.05.2015. sēdē ar lēmumu Nr. 82. (protokols Nr. 5, 3.§.) 

ar precizējumiem

12.10.2015. sēdē ar lēmumu Nr. 185 (protokola Nr. 11., 2.§)

  ico_pdf Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā 
Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā

ico_pdf

Konsolidēts
18.

„Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā”

13.07.2009. sēdē ar lēmumu Nr.2. § (protokols Nr. 3) 03.09.2009

  ico_pdfSaskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā

2.

Par grozījumiem Nr. 1 Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā” 

18.01.2010. sēdē ar lēmumu
Nr. 3 § (protokols Nr. 1)

25.02.2010

ico_pdf

 Grozījumi saistošajos noteikumos „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā”  

11. Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 12.09.2016. sēdē ar lēmumu 
Nr. 141 § (protokols Nr. 9)
13.09.2016.

ico_pdf

 Grozījumi saistošajos noteikumos „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā”  

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpiebalgas novadā  
4.

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpiebalgas novadā

15.02.2010. sēdē ar lēmumu Nr.7. § (protokols Nr. 2)

26.03.2010

ico_pdf Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpiebalgas novadā 

Jaunpiebalgas novada kapsētu uzturēšanas noteikumi  
8. Jaunpiebalgas novada kapsētu uzturēšanas noteikumi 23.02.2009. sēdē ar lēmumu Nr.7. § (protokols Nr. 3) 23.03.2009 ico_pdf Jaunpiebalgas novada kapsētu uzturēšanas noteikumi
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā
2 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā 2018.gada 22.janvāra
lēmumu Nr.7 (prot. Nr. 1; 7.§)
 23.01.2018 ico pdf Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā
2 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā precizēti Ar precizējumiem, kas izdarīti 12.03.2018. domes sēdē ar lēmumu Nr.49 (protokols Nr.3; 10.§)  13.03.2018 ico pdf Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā precizēti precizēti
Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā
10. Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā 2018.gada 10.jūlija
lēmumu Nr.120 (prot. Nr.7 9.§)
11.06.2018 ico pdf Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā

 

Par nekustamo īpašumu

SN

Nr

SAISTOŠO NOTEIKUMU
NOSAUKUMS

APSTIPRINĀŠANAS
DATUMS

SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS

 

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jaunpiebalgas novadā  
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā Jaunpiebalgas novadā 28.01.2013.sēdē ar lēmumu Nr.9.

protokols Nr. 1; 9.§

29.01.2013 ico_pdf Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā Jaunpiebalgas novadā
1.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā Jaunpiebalgas novadā

09.01.2012. sēdē ar lēmumu Nr.3. (protokols Nr. 2;4.§)

10.01.2012

ico_pdf Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā Jaunpiebalgas novadā

 

Par sociāliem jautājumiem 

 SN

Nr

SAISTOŠO NOTEIKUMU
NOSAUKUMS

APSTIPRINĀŠANAS
DATUMS

 

SAISTĪTIE DOKUMENTI

 Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā                                                              

ico_pdf

 Konsolidēts

23 Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā

14.09.2009. sēdē ar lēmumu Nr. 4 §. (protokols Nr. 7)

21.10.2009

ico_pdf Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā

23 Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā”

27.12.2010. sēdē ar lēmumu Nr. 5. §. (protokols Nr. 14)

ar precizējumiem 14.02.2011. sēdē ar lēmumu Nr. 5 §. (protokola Nr. 2)

18.03.2011

ico_pdf Par grozījumiem „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā”

13 Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā"

16.09.2013. sēdē ar lēmumu Nr. 39. (protokols Nr. 5, 2.§.) 

ar precizējumiem

16.12.2013. sēdē ar lēmumu Nr. 112 (protokola Nr. 8., 3.§)

01.01.2014  ico_pdf Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā"
13 Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā" 10.11.2014. sēdē ar lēmumu Nr. 207. (protokols Nr. 11, 5.§.)  01.01.2015 ico_pdfPar grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā"

 Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā

ico_pdf

 Konsolidēts

24

Par citiem sociālās palīdzības pabalstiem Jaunpiebalgas novadā

 

 

14.09.2009. sēdē ar lēmumu Nr. 5 §. (protokola Nr. 7)

ar precizējumiem 18.01.2010. sēdē ar lēmumu Nr. 10 §. (protokols Nr. 1)

21.10.2009.

ico_pdf Par citiem sociālās palīdzības pabalstiem Jaunpiebalgas novadā

ico_pdf Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā  ar precizējumiem

24 Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā”

27.12.2010. sēdē ar lēmumu Nr. 6. §. (protokols Nr. 14)

ar precizējumiem 14.02.2011. sēdē ar lēmumu Nr. 6. §. (protokola Nr. 2)

18.03.2011.

ico_pdf Par grozījumiem „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā”

14 Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā" 16.09.2013. sēdē ar lēmumu Nr. 40. (protokols Nr. 5, 3.§.) 01.01.2014  ico_pdf Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā"
14 Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā" 10.11.2014. sēdē ar lēmumu Nr. 208. (protokols Nr. 11, 6.§.)  01.01.2015 ico_pdfPar grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā"
24  Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā" 23.01.2017. sēdē ar lēmumu Nr. 6. (protokols Nr. 1, 7.§.)  01.03.2017. ico pdfGrozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā”

Par kārtību, kādā Jaunpiebalgas novadā personas atzīstamas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrējamas palīdzības reģistrā un  dzīvojamās telpas piedāvājamas īrēšanai

16 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem 2017.gada 11.decembra
lēmumu Nr.227 (prot. Nr. 10; 7.§)
12.12.2017 ico pdf Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā 

ico_pdf

 Konsolidēts

25 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā

2010. gada 27. decembra sēdes lēmumu Nr. 7. (protokols Nr. 14) 

17.02.2011. ico_pdf Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā
15 Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2010. gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā" 16.09.2013. sēdē ar lēmumu Nr. 41. (protokols Nr. 5, 4.§.) 01.01.2014  ico_pdf Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra Saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu  Jaunpiebalgas novadā"

Par sociālajiem pakalpojumiem Jaunpiebalgas novadā

8

Par sociālajiem pakalpojumiem Jaunpiebalgas novadā

2011. gada 12. septembra sēdes lēmumu Nr. 2. (protokols Nr. 9) 

21.10.2011.

ico_pdf

 Par sociālajiem pakalpojumiem Jaunpiebalgas novadā

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
17 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 2017.gada 11.decembra
lēmumu Nr.228 (prot. Nr.10; 8.§)
12.12.2017 ico pdf Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

 

Par sabiedrisko darbu

 SN

Nr

SAISTOŠO NOTEIKUMU
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE DOKUMENTI
Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšā Jaunpiebalgas novadā   
3. Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšā Jaunpiebalgas novadā

13.02.2012. sēdē ar lēmumu Nr.23. (protokols Nr. 3;10.§)

ar precizējumiem 16.04.2012. sēdē ar lēmumu Nr. 85. (protokols Nr. 5:  3.§)

17.04.2012  ico_pdf Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšā Jaunpiebalgas novadā

 

 

 

 

 
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 15 novembris 2018 15:47
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux