Nodibinājums „Solis Piebalgā" Drukāt
Otrdiena, 15 maijs 2012 12:53

Ar mērķi veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu sociāli mazaizsargāto grupu iekļaušanu sabiedrībā, pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā 2012.gadā tika izveidots nodibinājums „Solis Piebalgā", kas ir Jaunpiebalgas novada domes sabiedriska organizācija. Nodibinājuma valdes priekšsēdētāja Dace Bišere-Valdemiere, valdes locekļi Madara Intenberga, Laimis Šāvējs.

Nodibinājuma „Solis Piebalgā" darbības veidi:
 • pilsoniskās sabiedrības attīstība;
 • sociāli mazaizsargāto grupu iekļaušana sabiedrībā – sociālās resocializācijas, rehabilitācijas, reintegrācijas pasākumu īstenošana;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem Rehabilitācijas centrā
 • atbalsta un interešu grupu sabiedrisko aktivitāšu rosināšana;
 • kompleksu sociālās mijiedarbības pasākumu īstenošana.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 19 decembris 2017 17:49
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux