Pasākumi 2010. gadā Drukāt
Ceturtdiena, 27 oktobris 2011 09:34

20. aprīlis

Tikšanās ar dzejnieci Sarmīti Radiņu

Dzejniece un bibliotekāre Sarmīte Radiņa stāstīja pasākuma apmeklētājiem par savu radošo darbību, lasīja savus dzejoļus, iesaistīja apmeklētājus dzeju lasīšanā no dzejoļu krājuma „It kā pelnīti, it kā par velti”

radina.1 radina.2

 

21. APRĪLIS

Tematiska pēcpusdiena „Andersena pasaciņas ciemos nāk”

Sagaidot dāņu pasaku meistara Hansa Kristiana Andersena 205 dzimšanas dienu, Jaunpiebalgas sākumskolas 1.-4.klašu skolēni piedalījās pasaku ilustrāciju konkursā. Konkursa mērķis bija padziļināt bērnu interesi par Andersena literāro devumu un rosināt iztēli. Pasākumā bērni tika iepazīstināti plašāk ar Andersena biogrāfiju, viņa literāro darbību, kopīgi noskatījāmies animācijas filmu „Īkstīte”. Zīmējumu konkursa darbi tika izstādīti novada domes zālē, katra klase saņēma kliņģeri par piedalīšanos konkursā. Pasākuma sponsori – z/s „Lejasjaunskrāģi”

andersens.1 andersens.2
andersens.3 andersens.4

  

2. maijs

Fotoakcijai „Lasīt ir modē!"

savas fotogrāfijas iesūtīja 4 dalībnieki:
Egils Johansons- 4 foto (Nr.1, 9, 12,18)
Laura Bārdiņa- 2 (Nr. 3, 5)
Valentīna Dolmane- 4 (Nr.4,8,14,16)
Vienu foto (Nr.11) akcijai iesniedza anonīms fotogrāfs. 

Tā kā daļa iesūtīto fotogrāfiju bija līdzīgas, dažādības pēc pievienojām arī bibliotēkas darbinieku Anitas (Nr.10,13,15,17) un Baibas (Nr.2, 7) momentuzņēmumus.
Fotogrāfijas izdrukājām, sanumurējām un izstādījām visiem redzamā vietā lasītavā, kur bibliotēkas apmeklētāji un novada domes darbinieki tās varēja novērtēt nobalsojot uz lapiņām. Balsošana notika 9 darba dienas. Tika nodotas 36 balsis: 

fotoakcija014 fotoakcija04
Iesūtīja: Valentīna Dolmane  8 balsis Iesūtīja: Valentīna Dolmane  6 balsis
fotoakcija03 fotoakcija012
Iesūtīja: Laura Bārdiņa  4 balsis Iesūtīja: Egīls Johansons 4 balsis

Balsojuma rezultāti nepārprotami liecina, ka 1.vietu ir ieguvusi Valentīna Dolmane, jo par viņas runčuka Miķa 4 fotogrāfijām ir nodotas 18 balsis.
2.vietā ar 7 balsīm ir ierindojušās Lauras Bārdiņas abas mākslas fotogrāfijas.
Egila Johansona iesūtītie darbi ir ieguvuši 6 balsis ierindojot viņu godpilnajā 3.vietā.
Visiem trim akcijas dalībniekiem mīļš paldies par atsaucību, bet īpaši jāuzteic Laura, jo viņa savus darbus ir speciāli fotografējusi.

 

1. jūlijs

Akcija „Bezvadu zemene”

1.jūlija vakarā visā Latvijā pie publiskajām bibliotēkām notika akcija „Bezvadu zemene” jeb Wi-Fi lietotāju sacensības. Organizētai dalībai bija atsaukušās 44 bibliotēkas no dažādiem Latvijas novadiem, arī Jaunpiebalgas. Pasākumu rīkoja v/a Kultūras informācijas sistēmas (KIS), lai popularizētu bezvadu internetu, kas ir pieejams pie visām Latvijas publiskajām bibliotēkām līdz pat 100 m rādiusā. Wi-FI ierīkošana notika Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros pirms pāris gadiem. Bezvadu internets pie Latvijas pilsētu, novadu un pagastu publiskajām bibliotēkām ir līdz šim nepietiekami izmantota iespēja. Studentiem, ceļotājiem, aizņemtiem cilvēkiem vai ikvienam citam tas ļauj bez laika un telpas ierobežojuma izmantot bezmaksas Wi-Fi, lai pieslēgtos savam e-pastam, interneta bankai, ziņu portālam, uzziņu vietnēm vai enciklopēdijām un vārdnīcām datubāzē letonika.lv 24 stundas diennaktī, 7 diennaktis nedēļā. Akcijas dalībniekiem bija iespēja parādīt savas prasmes izmantot internetu, meklējot atbildes uz 15 jautājumiem par bibliotēkām, zemenēm, kultūru un citu. Tā kā Wi-Fi raidītāja jauda pie pagastu bibliotēkā nav pārāk liela, tad noteikumi paredzēja ne vairāk kā 5 dalībniekus. Pie Jaunpiebalgas domes ēkas 19:00 sapulcējās trīs dalībnieki ar portatīvajiem datoriem, kā arī viņu atbalstītāji un līdzjutēji. Krustvārdu mīklas risināšanai bija atvēlētas tikai 30 min. Visi dalībnieki atrada pareizās atbildes, tikai neiekļāvās laikā, jo jautājumi bija diezgan grūti un āķīgi. Balvu fondā bija jauns portatīvais dators no Lattelecom, Tildes biroja 2008 mājas versija un citas dāvanas. No jaunpiebaldzēniem Izlozē vislabāk veicās Ilutai Dalbiņai. Viņa balvā saņēma „Trešā tēva dēla” maisiņu ar uzrakstu „Eju uz bibliotēku” un piezīmju grāmatu. Apsveicam! Visu pasākuma apmeklētāju labsajūtu radīja un prieku vairoja siltais, jaukais vasaras vakars, kā arī zemnieka Ēvalda Vilnīša izaudzētās gardās zemenes un jasmīnu smarža. Ieguvēji bija visi- gan dalībnieki, gan atbalstītāji, jo uzzinājām daudz ko jaunu un saturīgi pavadījām laiku. 

b.zemene1 b.zemene2
b.zemene3 b.zemene4

 

13. - 17. septembris

Dzejas dienas Jaunpiebalgā

13.septembris Gleznu nedēļas atklāšana
Kultūras nama izstāžu zālē „VELVES" skatāma Cēsu mākslinieku gleznu izstāde
Izstāde apskatāma līdz 15. oktobrim Pirmdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 un pasākumu laikā
Mākslinieki: Dzintra Adaškēviča, Dzintra Zvejniece, Lilija Zušmane, Māra Armanoviča, Leons Staris

14.septembris Bērnu dzejas diena
Jaunāko dzejoļu grāmatu izstāde bērniem „Brīnumu pilna pasaule"

 Bibliotēkā katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00

15.septembris Dzejas un prozas vakars
Kultūras nama mazajā zālē  plkst. 17.00 "Aicinājums !"
Piedalās: Valentīna Dzinēja, Valda Žukovska, Talita Rozenblate, Slēģu Jānis, Dzidra Kuzmane u.c.
Grāmatas "Ceturtā atmoda" prezentācija autors - Raivis Dzintars
Piebalgas Latviešu biedrības dibināšana

16.septembris Dzejnieku un mūziķu pēcpusdiena
Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna muzejā Jāņa skolā plkst.15.00
Piebalgas jauno dzejnieku un mūziķu pēcpusdiena
Piedalās jaunieši no Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novada

17.septembris Dzejas vakars un īsfilmu festivāls
Kultūras nama izstāžu zālē „VELVES" plkst.. 18.00
Dzejas vakars kopā ar Cēsu kultūras biedrību „Harmonija"

dzejas_dienas.2010.1 dzejas_dienas.2010.2
dzejas_dienas.2010.3 dzejas_dienas.2010.4

  

22. oktobris

Tematiska pēcpusdiena „Lasīsim Valda grāmatu „Staburaga bērni"

Pasākums Jaunpiebalgas sākumskolas 3.un 4.klases skolēniem. Bērni varēja klausīties audioierakstu „Staburaga bērni" aktrises Antas Krūmiņas izpildījumā. Pēc tam notika spēles, katra piemērota kādam noteiktam gadalaikam, tāpat kā grāmatas notikumi veidoti gada griezumā.

staburaga_berni.1 staburaga_berni.2
staburaga_berni.3 staburaga_berni.4

 

29.oktobris

Seminārs – diskusija „Kā dzīvosim laukos un Piebalgā pēc 2013.gada" 

Pasākums tika rīkots "Europe Direct " informācijas centra Valmierā izsludinātā konkursa "Bibliotēka - tilts uz Eiropu" ietvaros.
Jaunpiebalgas novada lauku attīstības speciāliste Maija Ķīķere iepazīstināja ar lauku attīstības gaitu Jaunpiebalgas novadā „Kādi bijām, esam.."
Redzējumu par plānoto un sasniedzamo novada attīstībā sniedza Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs
Par ES piedāvātajām iespējām lauku attīstībā – Cēsu Zemnieku Apvienības biroja vadītāja Dace Kalniņa.

Notika darbs grupās „prāta vētra" - iedzīvotāju skatījums par novada attīstību, ko vadīja Dace Kalniņa:
 > Par vēlamo, gribēto, vajadzīgo laukos un Jaunpiebalgā
 > Par faktoriem, kas traucē
 > Kā izaicinājumi kļūs par iespējām
 
„Prāta" vētras rezultātā iegūtās atziņas:
ESOŠIE RESURSI:
 > Zeme, meži, ūdeņi, u.c. dabas resursi
 > Cilvēki (dzimtas, ģimenes);
 > Ainavas, īpašas vietas, dabas objekti;
 > Ceļi u.c. infrastruktūra;
 > Lauksaimniecības dzīvnieki;
 > Kultūrvēsture, tradīcijas, pašdarbība;
 > Īpašs Ķencis kā Jaunpiebalgas zīmols;
 > Amatniecība;
 > Skolas, izglītība (ģimenēs, mazpulki, tautskola, interešu izglītība utt.);
 > Zināšanas;
 > Neizmantotas ēkas, ko var pielietot.

Lai novads attīstītos:
Sabiedrībai, personām vajadzīgs:
 > Uzņēmība, darba prieks;
 > Veselība;
 > Sadarbība, sabiedriskā aktivitāte;
 > Ticība, garīgums;
 > Jaunas zināšanas;
 > Jaunas idejas, inovācijas;
 > Bērni, stipras ģimenes;
 > Profesionālā orientācija skolās;
 > Mazināt valsts administratīvo slogu;
 > Jāveido jaunas biedrības, uzņēmumi, lai būtu darba vietas.

IEDZĪVOTĀJU VAJADZĪBAS – IESPĒJAMIE risinājumi:
 > Ceļu uzlabošana- remonta process jau notiek, vēl vajag remontēt ceļus  Abrupe- Melnbārži un Lielmežs – Tirznieki;
 > Tehnikas servisa pakalpojumi- uzņēmējdarbība, personu iniciatīva;
 > Bērnu rotaļlaukums- Leader projekts;
 > Amatnieku darbnīcas/centrs (mežniecības ēkā) - labāka koordinācija, Leader projekts;
 > Uzlabot sporta infrastruktūru (Vanagkalns, tūrisma pulciņš u.c.);
 > Tradīciju pasākumi- vairāk vajadzīgas kultūras darbinieku aktivitātes, par pasākumiem – izziņošana;
 > Dzelzsceļš jāatjauno- tikai kravu pārvadājumi iespējami, ja liels noslogojums;
 > Nodrošinātas vecumdienas- pansionāts Pēterskolā, sociālās garantijas;
 > Saglabāt tīru vidi - saimniekot ar integrētās l/s un bioloģiskās lauksaimniecības metodēm; bērniem, skolēniem zināšanas;
 > Tirgus laukuma labiekārtošana- Leader projekts;
 > Praktisko mācību grupas pieaugušajiem;
 > Reklāma par Jaunpiebalgu- sava zīmola izveidošana u.c.;
 > Piebalgas pagastu/novadu kopīgi kultūras pasākumi.

KAS TRAUCĒ?
 > Katra pasivitāte;
 > Trūkst uzņēmīgu, zinošu cilvēku, speciālistu;
 > Pesimisms.

RISINĀJUMI:
 > Paši daudz varam padarīt;
 > Jāraksta projekti, lai piesaistītu līdzekļus;
 > Jābūt aktīvākiem novada deputātiem;
 > Savas zemes patriotisms visās lietās;
 > Iedzīvotāju sadarbība/ tikšanās, informācija, domu apmaiņa

MANI - grupas dalībnieka SASNIEGUMI:
 > Ģimene, bērni;
 > Pensijas vecums;
 > Patīkams darbs;
 > Esmu veiksmīgs un saimniecisks;
 > Jūtos stabili Jaunpiebalgā.

 

Prezentācijas var apskatīt  ico_pdf  (PDF)

 

Lauku attīstības gaitu Jaunpiebalgas novadā „Kādi bijām, esam.."  Maija Ķīķere

Par ES piedāvātajām iespējām lauku attīstībā Dace Kalniņa

 

 

 

 

bernu_zurija

 

Noslēdzies lasīšanas projekts Bērnu žūrija 2010

Jau 8 gadu Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas lasītāji bija iesaistījušies Bērnu žūrijas ekspertu darbā, lasot un vērtējot jaunāko literatūru. 3.klases skolēni piedalījās arī konkursā „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”, zīmējot un līmējot grāmatzīmes, un teicienu konkursā par grāmatām un lasīšanu.
Projektā pavisam bija iesaistījušies 47 dalībnieki. Vislielākais paldies Jaunpiebalgas sākumskolas 2.un 3. klasei, kur, pateicoties skolotāju Daces Mačukānes un Rutas Intenbergas atbalstam, lasīja un vērtēja, aizpildot anketas, visa klase. Anketas nosūtītas uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru, lai tiktu noteiktas visas Latvijas bērnu iemīļotākās grāmatas. Mūsu bibliotēkas lasītāji balsojumā par labākajām atzinuši grāmatas – „Leduslācēns Ille” (1.-2.klase), Geimens N. „Koralīna” (3.-4.klase), Brūveris P. „Raibajā pasaulē” (5.-7.klase), Kolinsa S. „Bada spēles” (8.-9.klase). 

 1. Daudz lasīsi, daudz pratīsi.
 2. Gribi ceļot? Nav naudas? Izlasi grāmatu!
  (Māris Narvils, 10 gadi)

 

 1. Lasi grāmatas, citādi tās aizmuks.
 2. Jo vairāk lasīsi, jo gudrāks kļūsi!
 3. Ir interesanti lasīt!
 4. Celies augšā, laiks lasīt!
 5. Sāc lasīt, ko tu vēl gaidi!
  (Linda Aurēlija Alkšere, 9 gadi)

 

 1. Paveries grāmatās!
 2. Atver grāmatu – lasi!
 3. Pagriez muguru slinkumam!
  (Karīna Azace, 9 gadi)

 

 1. Lasītgriba atsvaidzina.
  (Kristers Šakums, 10 gadi)
 2. Ja grāmatas lasīsi, tad gudrāks kļūsi.
 3. Neskati grāmatu pēc vāka!
 4. Jo vairāk lasīta grāmata, jo mīļāka.
  (Nora Marija Misiņa, 11 gadi)

 

 1. Lasīsi – daudz zināsi!
 2. Tikai grāmata, tikai burti!
 3. Grāmata – laba lieta!
  (Ilvars Keišs, 9 gadi)

Paldies visiem Bērnu žūrijas ekspertiem, īpaši ātrākajai lasītājai Kristīnei Baltkaulai, skolotājiem, vecākiem, kuri sekoja bērnu darbam un atbalstīja.

 

Uz tikšanos jaunos lasīšanas projektos!

 

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 oktobris 2011 11:31
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux