Pasākumi 2016.gadā Drukāt
Ceturtdiena, 26 maijs 2016 13:21

23.janvāris

Egila Johansona grāmatas atvēršanas svētki
23.janvārī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka aicināja visus interesentus uz jaunpiebaldzēna Egila Johansona grāmatas “Tuvumā – tālumā” atvēršanas svētkiem.
Tikšanās laikā Egils pastāstīja par savu bērnību Jaunpiebalgas dzelzceļa stacijas apkaimē, par skolas laiku, darba gaitām un trīs gadu dienestu padomju armijā Azerbaidžānā.
Egils ir daudz ceļojis, pabijis neskaitāmās tuvās un tālās valstīs. Pasākuma apmeklētāji varēja apskatīt daudzas fotogrāfijas, kuras tapušas šo ceļojumu laikā.
Grāmatas autors spēlē amatierteātrī “Triksteri”. Viņa kolēģi lasīja fragmentu no J.Johansona lugas “Meteors”. Brīvajā laikā Egils arī glezno. Uz jaunās grāmatas vāka redzama viņa glezna “Gadalaiki. Vasara.”
Ikviens interesents varēja iegādāties jauno grāmatu, kurā Egils ierakstīja savu autogrāfu

23.01.2016 001 23.01.2016 002
23.01.2016 003 23.01.2016 004

 


2.februāris

Sveču diena
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā Sveču diena šogad tika atzīmēta godam- bija daudz ciemiņu, laba vēlējumu un prieka.
No rīta Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā viesojās 1.klases audzēkņi. Projektu nedēļas ietvaros viņi iepazinās ar bibliotēku un tās noteikumiem, izvēlējās grāmatas lasīšanai mājās un noskatījās animācijas filmiņu par lācīti Vinniju Pūku un viņa draugiem, jo populārajai angļu rakstnieka A. Milna grāmatai šogad aprit 90 gadi.
Vakarā klases telpā valdīja radoša atmosfēra, jo Marika Šube mācīja liet sveces no sojas un bišu vaska. Visi divdesmit lielie un mazie ciemiņi aizrautīgi darbojās, izdekorējot līdzi paņemtos trauciņus un precīzi izpildot norādījumus. Kamēr sveces sacietēja, lasīja ticējumus, kas saistās ar šo dienu.

02.02.2016 001 02.02.2016 004
02.02.2016 002 02.02.2016 003

20.februāris

Tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi
„Esmu diplomēta aktrise, režisore Kuldīgas Tautas teātrī, mācītāja pienākumu izpildītāja trijās draudzēs, rakstniece, mamma, vecmāmiņa, sētniece,” tā ar sevi 20.februāra pēcpusdienā Jaunpiebalgas novada domes zālē iepazīstināja Dace Priede. ”Esmu dzimusi un augusi Rīgā, bet dzīvojusi arī laukos: protu dārzu rakt, govi slaukt un citus lauku darbus. Mani hobiji ir rotu un grāmatzīmju veidošana. Es rakstu ar savas sirds asinīm un atbildu par katru vārdu, ko es rakstu. Kad asiņu vairs nebūs- nerakstīšu...”
D.Priedes aktrises talants ļoti spilgti izpaudās gan runā, gan žestos. Bija interesanti viņā klausīties un vērot šo monoizrādi vairāk nekā divu stundu garumā. Nenogurstoši viņa dalījās ar sev svarīgo un nozīmīgo. Rakstniece kā vienmēr bija cilvēcīga un patiesa. Ar viedajām atziņām un citātiem no grāmatām viņa iekustināja visu pasākuma apmeklētāju sirdis un atmodināja dvēseles, radot visdažādākās emocijas- no žēluma par mūsu mazajiem brāļiem- pamastajiem mājdzīvniekiem, līdz pat lepnumam par savu valodu, tautu un kultūru, no līdzcietības pret dzīves pabērniem un bāreņiem, līdz pat visu aptverošajai Dieva mīlestībai

20.02.2016 001 20.02.2016 002
20.02.2016 003 20.02.2016 004

17.- 23.februārim

Vinnijam Pūkam- 90
Kurš gan nepazīst veco, dumjo lāci ar zāģu skaidām galvā un kurš gan vismaz reizi dzīvē nav spēlējis Pūksprunguļus? Ir grūti precīzi ietērpt vārdos to sajūtu, kas Vinniju Pūku padara par izcilu grāmatu, bet lasītājus pievelk tās vienkāršība, varoņu naivums un nevainība, tas cik viegla, asprātīga un vienlaikus gudra ir šī grāmata ar kuru ir izaugušas jau daudzas paaudzes. Angļu rakstnieka A. Milna grāmatai "Vinnijs Pūks un viņa draugi" šogad aprit 90 gadi. Šo notikumu atzīmējām kopā ar Jaunpiebalgas pirmskolas 5-gadīgo apmācības grupiņu, kura saucas grāmatas galvenā varoņa vārdā.
Jāteic, ka pasākums izdevās godam. Tik jaukā jubilejā nākas reti piedalīties. Paldies par sadarbību audzinātājai Ilvai Bobrovai, auklītei Smaidai Pundurei, kā arī skolotājam Jānim Žagariņam par muzikālo pavadījumu. Bērni dziedāja, spēlēja fragmentu no grāmatas, atbildēja uz bibliotekāru sagatavotajiem jautājumiem un apsveica Vinniju Pūku jubilejā ar pašgatavotām dāvaniņām. No bērnu izkrāsotajiem zīmējumiem, audzinātā bija izveidojusi stāstiņu par Pūku un viņa draugiem. Visi kopā gājām rotaļās, pateicām jubilāram katrs savu vēlējumu un baudījām svētku mielastu, kurā netrūka Pūka mīļākās tortes ar zemeņu želeju un svecītēm. Skolas 2.stāva zālītē apskatījām izstādi “Vinnijs Pūks mūsu ikdienā”, kur bija izvietoti sadzīvē lietoti priekšmeti ar lācīša un viņa draugu attēliem. Izstādē bija aplūkojamas arī grāmatas. Paldies bērnu vecākiem par atsaucību un dalīšanās prieku, jo izstāde bija apjomīga un interesanta.

23.02.2016 003 23.02.2016 004
23.02.2016 005 23.02.2016 006
23.02.2016 007 23.02.2016 008
23.02.2016 009 23.02.2016 010

 


25.februāris

Radošās darbnīcas
25.februāra vakarā Jaunpiebalgas novada domes klasē valdīja radoša gaisotne. Baibas Loginas vadībā rokdarbnieces apguva pērļotu pulsa sildītāju jeb mauču adīšanu. Darba process ir garš, piņķerīgs un zināmā mērā meditatīvs. Pat pieredzes bagātas rokdarbnieces šajā nodarbībā uzzināja un iemācījās ko jaunu.
Trīs Daigas Kupces vadītās nodarbības tika veltītas auduma ziedu gatavošanai. Arī šis darbs prasa precizitāti, uzmanību un pacietību. Gatavās puķes tika piestiprinātas pie matu stīpiņām, gumijām, sprādzēm un piespraudēm. Prieks par padarīto un pavasarīgas noskaņas bija visiem dalībniekiem

25.02.2016 001 25.02.2016 002
25.02.2016 003 25.02.2016 004
25.02.2016 005 25.02.2016 006

3.martā

Ingunas Baueres romāna “Hernhūtiešu meitas” prezentācija
3. martā Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā notika romāna “Ne zelts, bet putekļi” otrās daļas ,,Hernhūtiešu meitas" prezentācija. Piebadzēnu iecienītā rakstniece Inguna Bauere kopā ar Vecpiebalgas amatierteātra Sumaisītis režisori Inesi Pilāberi lasīja fragmentus no jaunās grāmatas, kuras noskaņas paspilgtināja Lindas un Edžus Ķaukuļu izpildītās dziesmas. Autore atbildēja uz apmeklētāju jautājumiem un stāstīja par nākotnes iecerēm

bauere.004  
bauere.003 bauere.001
bauere.005 bauere.002

 


24.aprīlis

Piebalgas Jaunā muiža gadsimtu griežos
Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros 24.aprīļa pēcpusdienā Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka visus interesentus aicināja uz Jaunpiebalgas muižai veltītu pasākumu. Vienlaicīgi tas bija saistīts arī ar sezonas noslēgumu.
Jaunpiebalgas novada domes ēka ir celta uz 1905.gadā nodegušās muižas pamatiem. Pirms tam ēkā ir bijusi miertiesa, Gaujenas rajona partijas komiteja, kopsaimniecības Piebalga administrācija u.c. iestādes. Slimnīcas laikā daudzi šeit ir ārstējušies un piedzimuši. Tā ir vieta, kas vieno visus iedzīvotājus, jo savu reizi katram ir vajadzība apmeklēt pašvaldību, bibliotēku, seminārus, pastu, policistu... Šī ēka daudziem piebaldzēniem saistās arī ar darba gaitām.
Pasākums sākās ar mūzikas skolas audzēkņu uzstāšanos, jo māksla, mūzika mūs visus vieno, arī ar iepriekšējām paaudzēm.
Vēsturnieks un novadpētnieks Gints Skutāns pastāstīja par 13.-19.gs., bet Baiba Logina- par laiku no 20.gs. sākuma, ko apkopojusi ar Vēsmas Johansones palīdzību.
Apmeklētāji varēja dalīties savās atmiņās, diskutēt par dažādiem vēstures jautājumiem, pētīt kartes, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs: radoši noskaņotie darināja rotas no ādas, uzcītīgākie pamēģināja aust celaines (prievītes), drosmīgākie (lija lietus) meklēja kontrolpunktus muižas teritorijā, rūpīgākie- rakstīja ar tušu. Lielākās grūtības sagādāja muižas zīmējuma kopā likšana, taču arī tas tika paveikts. Visi interesenti varēja pāršķirstīt senus albumus un iepazīties ar avīžu rakstiem no LNB Digitālās bibliotēkas www.periodika.lv.
Vakarā svinīgi izdekorētajā kultūras namā, kas senāk bija muižas magazīna (klēts), notika skaists 18.gs. balles deju koncerts “Ielūdz grāfs Šeremetjevs” Jaunpiebalgas dejotāju sniegumā

24.04.2016 005 24.04.2016 002
24.04.2016 003 24.04.2016 004
24.04.2016 007 24.04.2016 008
24.04.2016 009 24.04.2016 010

 

13.maijs

Tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani
Jau piekto gadu pēc kārtas Rakstniecības un mūzikas muzejs, Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre”, Krišjāņa Barona muzejs un Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 13. maijā, Jura Alunāna dzimšanas dienā, svinēja Valsts valodas dienu. Šogad arī Jaunpiebalgas pagasta biblitēka iesaistījās šajā akcijā un visus interesentus aicināja uz pasākumu Balto domu, saules, dabas un mīlestības valoda. Tajā ar lasītājiem un sava talanta cienītājiem tikās rakstniece un dzejniece Maija Laukmane no Talsiem.
Patiesībā notika divi pasākumi- sākumskolas skolēniem pa dienu, bet pieaugušajiem- vakarā. Dzejnieces vienkāršība, sirsnīgums un māka salikt vārdus pareizā secībā, iekaroja visu apmeklētāju sirdis. Viņa uzsvērta latviešu valodas bagātību un daiļskanību. Pasākums kopā ar 2.-4.klašu audzēkņiem bija atraktīvs un jautrs- visi tika iesaistīti atskaņu domāšanā, mīklu minēšanā, dzejas pantu sacerēšanā, ātrdomāšanas un ātrrunāšanas spēlēs. Daudzi bērni paši bija izvēlējušies mīļākos dzejoļus un tos iemācījušies no galvas. Autori tas ļoti iepriecināja un saviļņoja. Viņa uzslavēja bērnus par atraktivitāti un atsaucību.
Gan lielus, gan mazus M.Laukmane mudināja pierakstīt savas domas, pārdomas, dzejoļus, atgadījumus... Autores dzejas lasījumu un stāstījumu papildināja fotogrāfijas. Bija vērtīgi ieklausīties dzejnieces domu dziļumā un dvēseles tīrībā.
Lai ik vienam no mums izdodas kā saulespuķēm tiekties pretī saulei, zvaigznēm – jebkam, kas izstaro gaismu. Lai mēs apzinoties, ka ne katra diena var sniegt vēlamo, nežēlojamies, nenosodam, neīgņojamies…

13.05.2016 001 13.05.2016 002
13.05.2016 003 13.05.2016 004

Oktobris

Interešu izglītība pieaugušajiem

Oktobrī atsākās jaunais mācību gads interešu izglītībā pieaugušajiem, akcentējot latvisko ornamentu apgūšanu un izzināšanu. Par to pielietošanu mūsdienās 14.X saistoši pastāstīja Janīna Kursīte, bet Sandras Blūmas lekcijās ir iespēja padziļināti iepazīt gan simbolus, gan ornamentus, gan latvisko dzīvesziņu, lai radošajās darbnīcās, lietišķās mākslas studijā u.c. darbojoties amatnieki var tos prasmīgi ieadīt, izšūt, iekalt, ieaust savos darbos izmantot iegūtās zināšanas.

1.kursite autografi 1.sandra bluuma

27.oktobris

Radu raksti
Pēdējā laikā daudzi cilvēki interesējas par saviem senčiem, savām saknēm. Emīls Rusovs 27.X dalījās ar savu pieredzi, prasmi un zināšanām Dzimtas koku veidošanā izmantojot Internetā pieejamos resursus portālos www.raduraksti.lv , www.ciltskoki.lv , www.geni.com un citur. 

2.dzimtas koks 2.emiils aivars
2.emiils dzimtas 2.emiils rusovs

15.oktobris, 24.novembris

Piebalgas vēstures izzināšana
Vēsturnieks un novadpētnieks Gints Skutāns 15.X pasākumā “Ķencu Republikas dārgumi” visiem interesentiem pastāstīja par saviem atklājumiem Zosēnu pagasta vēstures un vietvārdu izpētē izmantojot ne tikai kartes un Latvijas Valsts arhīva materiālus, bet arī iedzīvotāju stāstījumus, vēstules un pierakstus.
24.XI G.Skutāns dalījās ar savu pētījumu Piebalga viduslaikos pastāstot par piebaldzēnu pirmajiem etnogrāfiskajiem aprakstiem pēc J.K.Broces, A.Buholca un K.E.Napjerska ziņām, iepazīstinot ar kartēm u.c. materiāliem.

3.gints.skutaans 3.gints kartes

 


25.novembris

Jonāss Miesnieks- rakstnieks ar piebaldzēna dvēseli
25.novembra vakarā notika rakstnieka Jonāsa Miesnieka 120 gadu jubilejas pasākums “Rakstnieks ar piebaldzēna dvēseli”. Emīls Rusovs un Elīna Judina saistoši un izjusti pastāstīja par novadnieka dzīvi un pasaules redzējumu, bet literatūrzinātniece Ausma Cimdiņa izvērtēja rakstnieka literāro mantojumu. Vakara gaitā vairākkārt izjusti un emocionāli izskanēja J.Miesniekam popularitāti un tautas mīlestību atnesusī J.Norviļa dziesma “Balsis” ar mūsu novadnieka vārdiem.

4.ausma cimdina 4.emiils eliina
4.miesnieks 4.skatitaji

30.novembris

Neviennozīmīgā vēsture
Patriotisma mēnesis Jaunpiebalgā noslēdzās ar sarunu par Latvijas Nacionālajiem partizāniem, kuri tāpat kā leģionāri, sabiedrībā tiek vērtēti neviennozīmīgi.
Piebaldzēns Kārlis Rusovs, kuram pasākuma dienā 30.novembrī bija 100 gadskārta, ir atzinis: "Mēs cīnījāmies, lai komunistu vara kļūtu humānāka, un, kur mēs darbojāmies, tur tā arī bija humānāka." Pasākuma apmeklētājiem piedāvājām noskatīties fragmentus no Kārļa Rusova videoliecības, kuru viņš ir sniedzis Latvijas Okupācijas muzejam 2001.gada janvārī- savā 85 mūža gadā.
Vēsturnieks Zigmārs Turčinskis pastāstīja par nacionālo partizānu darbību, ikdienas gaitām, likteņiem un parādīja interesantas fotogrāfijas no tā skarbā laika. Kaut nekad vairs nebūtu jāpiedzīvo līdzīgi notikumi.
Paldies Emīlam Rusovam, kurš uz pasākumu bija uzaicinājis brāļu Kārļa, Pētera un Jāņa Rusovu radiniekus. Viņš pastāstīja par dzimtu un tās vēsturi. Emīls kopā ar Uģi Kārkliņu un Andri Ērgli skanīgi izpildīja karavīru dziesmas, kuras deva spēku grūtā brīdī un iedvesmoja cīņās, kā arī uzmundrināja un vairoja patriotisma jūtas. 

5.karaviru dziesmas 5.rusovi
5.turcinskis  

Decembris

Radošās darbnīcas
Lai sarūpētu dāvanas un apgūtu jaunas prasmes, gada nogalē ir bijušas vairākas radošās darbnīcas. To apmeklētāji ir iemācījušies aust pērļu rokassprādzes, adīt Ziemassvētku rotājumus, veidot māla trauciņus, liet sveces un darināt priekšmetus no ādas. Paldies Vitai Žīgurei, Baibai Kalniņai-Eglītei un Marikai Šubei par dalīšanās un došanas prieku!

6.aditi rotajumi 6.maals
6.marika lej sveces 6.marika maaca
6.perlu ausana 6.sveces

8.decembris

Piedzīvojumi Lielmežā
8.decembrī Jaunpiebalgas sākumskolā viesojās grāmatu autore un ilustratore Linda Kukare-Aldersone. Viņa iepazīstināja pirmskolas 5 un 6 gadus vecos bērnus, kā arī 1.-4. klašu audzēkņus ar varoņiem no savām izdevniecībā Jumava izdotajām grāmatām „Piedzīvojumi Lielmežā” un „Lielmeža iemītnieku piedzīvojumi pilsētā”. Grāmatu autorei līdzi bija ieradušās arī draudzenītes vāverīte Dženija un trusenīte Enija, kuras cienīgi pavadīja Eža kungs. Linda saistoši stāstīja par sevi, lasīja interesantākos fragmentus no grāmatām un visus atraktīvi izkustināja. Bērniem un skolotājiem bija iespēja apskatīt zīmētās ilustrācijas, iegādāties grāmatas un apsveikuma kartiņas, kā arī saņemt autogrāfus. 

7.iepazistas ar gramatam 7.linda bernu darzs
7.linda sakumskola  

Dzīve kā piedzīvojums
9.XI ar jaunpiebaldzēniem tikās novadnieks Gints Barkovskis, kurš šogad kopā ar Kārli Bardeli 142 dienās septiņus metrus garā un nepilnus trīs metrus platā airu laivā šķērsojot Atlantijas okeānu. Ceļojums tikai uzsākts 4. maijā no Lidericas ostas Namībijā (Āfrikā), bet Brazīlijas krastā laiva piestāja tikai 23.septembrī- pusotru mēnesi vēlāk, nekā plānots Pirms tam šķērsot Atlantijas okeānu dienvidu puslodē izdevies bija tikai diviem cilvēkiem.
Gints Barkovskis atzina, ka pirms brauciena viņš domājis – šī taču ir ūdens planēta, tādēļ gribējis iepazīt okeānu. Abiem ceļotājiem pieredzes uz sauszemes netrūka, bet uz ūdeņiem gan. Lai gan ik pēc divām stundām viņi mainījās pie airiem, ieplānoto 6000 kilometru vietā nācās veikt 8400 kilometru, jo traucēja ūdens straumes un vējš.
Gints apgalvoja, ka mums ir jāpaplašina sava apziņa, ka viss ir iespējams- arī pārrairēties pāri okeānam un tā vidū tikt pacienātam ar kārotām siermaizītēm. Viņš uzsvēra, ka ne reizes nav nožēlojis savu lēmumu doties šajā ceļojumā. 

8.gints barkovskis 

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 decembris 2016 14:41
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux