Piebalgas pamatskola Drukāt
Piektdiena, 17 decembris 2010 19:47
pieb.pamatskola

Piebalgas pamatskola, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125

 

Vēsture 

Jaunpiebalgas muižas skolas tiešā pēctece, līdz ar to vecākā no pagastskolām ir Mārtiņa skola. Pēc arhīva ziņām pirmo reizi minēta 1773.gadā. Skola vispirms atradusies muižas dzirnavās, tad iesalnīcā (kalēja Lāča mājā), pēc tam „Butlēros".

Ēkas pamatakmens ielikts 1869.gadā, bet skola atklāta 1871.gada 10.novembrī (Mārtiņa dienā) un nosaukta kā Mārtiņskola. Skolu iesvētīja toreizējais Jaunpiebalgas mācītājs E. Kēlbrants, un atklāšanas runu sacīja latviešu dzejnieks Auseklis. Skola celta kā muižas skola. Līdz mūsdienām ēkā bijusi tikai skola. Ļoti nabadzīgs bijis skolas inventārs.

Par skolotājiem no 19gs. beigām līdz 20gs. Sākumam strādājuši – Spricis Kalniņš, Andrejs Ducens, Pēteris Miesnieks, Andžs Lācgalvs u.c. No 1894.gada skolā par pārzini sāk strādāt labi izglītotais Jānis Bumbērs, kas vada skolu līdz pat 1918.gadam.

1938.gadā pagasta valde nolēma skolai piešķirt bijušā audzēkņa, izcilā jurista, tulkotāja un Skroderdienu mūzikas autora Aleksandra Būmaņa vārdu. Izglītības ministrija to atbalstīja un notika vārda došanas svētki.

Mārtiņskolā mācījies gleznotājs Kārlis Miesnieks. Laikā no 1907.- 1910.gadam viņš tajā arī strādāja par palīgskolotāju, mācot bērniem rēķināšanu, krievu valodu, glītrakstīšanu, korāļu dziedāšanu un Bībeles stāstus. „Skolas nams bija pavisam vienkāršs, jāsaka, pat nepievilcīga, smaga divstāvu celtne, kuras pamati likti pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā. Manā laikā tā dabūja verandas veidīgu piebūvi. Pārbūves bijušas arī agrāk. Vieta Mārtiņa skolai nav slikta: dienvidrītos- Pūķu sils, ziemeļu un vakaru pasē- Kapsētas sils, kas to aizsedza no mūsu lielās un vecās kapsētas. Kad es sāku šo skolu redzēt, tās tuvākā un tālākā apkaime bija pakaila, tikai dažas lielākas kļavas un liepas skolas ēkas priekšā. Bet tad jau sāka stādīt arī ābeles un dažādus citus kokus, un drīz vien skolai apkārt bija zaļums un jaukums."

Mārtiņa 1.pakāpes pamatskola, Piebalgas astoņgadīgā skola, Piebalgas deviņgadīgā skola, Piebalgas pamatskola – tā skolu dēvēja dažādos vēstures laika posmos. No 1919.gada līdz 1961.gadam skolā par pārzini strādāja Pēteris Pikurs.

Skola ir cieši saistīta ar Jaunpiebalgas kultūras biedrību, jo te arī to nodibina un skolas ēkā notiek teātru, koru mēģinājumi, tāpēc, ka pārbūvē muižas klēti (tagadējo kultūras namu).

No 1961.gada skolā par direktori sāk strādāt Pētera Pikura meita Maija Pikure (no 1961-1983), visos laikos ļoti atšķirīgā sabiedriski politiskā situācijā valstī, spējot uzturēt un realizēt skolas dzīvē vispāratzītas un neapstrīdamas tikumiskās vērtības. Pikuru dzimta arī aktīvi darbojās Jaunpiebalgas kultūras dzīvē. Gadu gaitā skolā izveidojās mīlestība uz teātra mākslu, arī nopietna interese par Piebalgas novada izpēti. Kopā ar skolas direktori Maiju Pikuri ilgus gadus strādāja skolotāji Otto Vāliņš, Valentīna Zvirgzdiņa, Benita Krišjāne, Rūdolfs Krišjānis, Anna Klausa, Kārlis Klauss, Eleonora Kojāne, Ādolfs Kojāns, Ilga Lūse, Jānis Šķerbergs, Elza Vasile, Jānis Apsītis, Mirdza Apsīte, Natālija Pakule, Gunta Leimane u.c. 

Pēc Maijas Pikures skolu vada Aldis Lorencis (1983-1994), pilnveidojot mājturības mācīšanas iespējas, sporta laukumā iekārto nestandarta ierīces.

No 1994.gada Piebalgas pamatskolu vada tās absolvente Gunta Leimane. Skolā ienāk jaunu skolotāju paaudze – Maija Apsīte, Ineta balode, Daiga Rubene, Ligita Vietniece, Liene Lorence, Rasma Gansone, Arta Nolberga, Velta Šparna, Aija un Juris Ločmeļi, Ira Kļaviņa u.c.

Samazinoties skolēnu skaitam, Piebalgas pamatskola ar valsts Labklājības ministriju un Jaunpiebalgas pašvaldības atbalstu kļūst par rehabilitācijas centru Dzīves enerģija, kurā ārstējas no psihoaktīvām vielām atkarīgi bērni. Programmu slēdz 2012.gadā.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 12 februāris 2019 13:03
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux