JMS absolventi Drukāt
Otrdiena, 23 decembris 2014 13:20


1. izlaidums 1988./1989 māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Baiba Balode

klavieres

2.

Ieva Micāne

klavieres

 

2. izlaidums 1989./1999. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Ieva Bloka

kokle

2.

Pārsla Balode

kokle

3.

Ilze Lapiņa

akordeons

 

3. izlaidums 1989./1990. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Agita Cerusa

flauta

2.

Lāsma Dene

flauta

3.

Dagnija Koļesņikova

flauta

4.

Mārīte Rubene

flauta

5.

Lelde Ceple

flauta

6.

Didzis Zariņš

trompete

7.

Ilva Ribakova

akordeons

8.

Inita Koļesņikova

akordeons

9.

Andra Butlere

akordeons

10

Ilze Lapiņa

akordeons

11.

Laura Krūmiņa

kokle

12.

Dace Dūklava

klavieres

 

4. izlaidums 1991./1992. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Aija Aparjode

kokle

2.

Arnis Avotiņš

trompete

3.

Dace Balode

flauta

4.

Rolands Brencis

akordeons

5.

Baiba Bite

kokle

6.

Jānis Gailītis

trompete

7.

Māris Kazerovskis

tenors

8.

Iluta Nebare

akordeons

9.

Dace Slukina

klavieres

 

5. izlaidums 1992./1993. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Inga Babre

klavieres

2.

Guna Lasmane

klavieres

3.

Dace Petrova

klavieres

4.

Evija Briede

klavieres

5.

Linda Lipiņa

klavieres

6.

Māra Miesniece

klavieres

7.

Zanda Zaķe

klavieres

8.

Vineta Mazumača

klavieres

9.

Ģirts Gansons

tenors

10.

Sanita Drabone

flauta

11.

Irita Lipiņa

akordeons

 

6. izlaidums 1993./1994. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Agita Auziņa

flauta

2.

Inga Avotiņa

akordeons

3.

Inita Avotiņa

akordeons

4.

Jānis Ontužāns

klarnete

5.

Inguns Freimanis

klavieres

6.

Laila Plakane

klavieres

7.

Aija Petrovska

klavieres

8.

Anna Stepīte

kokle

9.

Kintija Pāža

klavieres

10.

Dace Šafranska

kokle

11.

Inese Vaitkevica

kokle

12.

Ingus Vinogradovs

klarnete

13.

Sandija Miško

flauta

 

7. izlaidums 1994./1995. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Sanita Karāle

klavieres

2.

Baiba Ignaša

akordeons

3.

Uldis Glāzers

akordeons

4.

Linda Tunte

akordeons

5.

Nauris Bruņinieks

trompete

6.

Helmuts Graudums

trompete

 

8. izlaidums 1995./1996. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Dace Arena

klavieres

2.

Ilvija Ģērmane

klavieres

3.

Anete Lapiņa

klavieres

4.

Egija Millere

klavieres

5.

Ilze Bērziņa

kokle

6.

Agnese Gatere

kokle

7.

Guna Jurjāne

kokle

8.

Arita Vīksna

kokle

9.

Lauma Brante

flauta

10.

Zinta Bratka

flauta

11.

Liene Kinča

vijole

 

9. izlaidums 1996./1997. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Alise Lagimova

klavieres

2.

Dace Pāža

klavieres

3.

Gunta Nuķe

klavieres

4.

Linda Rozenova

akordeons

5.

Kaspars Upmalis

klarnete

6.

Imants Bērziņš

klarnete

 

10. izlaidums 1997./1998. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Kerija Ivanova

klavieres

2.

Lāsma Mekša

klavieres

3.

Kristīne Petrovska

klavieres

4.

Linda Vanaga

klavieres

5.

Dace Lorence

flauta

6.

Karīna Rubene

flauta

7.

Jolanta Balode

kokle

8.

Inese Gatere

kokle

9.

Agnese Lapiņa

kokle

10.

Ilze Riža

kokle

 

11. izlaidums1998./1999. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Guntis Avotiņš

akordeons

2.

Dita Bogena

flauta

3.

Dace Kazāka

akordeons

4.

Lība Kapuste

flauta

5.

Jēkabs Kapusts

klarnete

6.

Jānis Lipiņš

trompete

7.

Jolanta Olte

akordeons

 

12. izlaidums 1999./2000. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Ilze Lavrinoviča

klavieres

2.

Amanda Mivreniece

klavieres

3.

Iveta Zalpētere

klavieres

4.

Agnese Zārdiņa

klavieres

5.

Laura Federe

flauta

6.

Gatis Kalniņš

klarnete

7.

Pēteris Micāns

klarnete

8.

Ivars Zalpēters

saksofons

 

13. izlaidums 2000./2001. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Elīna Dūklava

klavieres

2.

Ramona Federe

klavieres

3.

Liene Hivriča

klavieres

4.

Sigita Jane

klavieres

5.

Elīna Mekša

klavieres

6.

Liene Lācgalve

flauta

7.

Sabīne Kamša

flauta

8.

Linda Vlodere

flauta

9.

Andis Supe

klarnete

10.

Līga Lauka

kokle

 

14. izlaidums 2001./2002. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Lāsma Cābe

klavieres

2.

Iveta Federe

klavieres

3.

Madara Goba

klavieres

4.

Miks Goba

klavieres

5.

Agnese Vīksna

klavieres

6.

Agnese Butlere

vijole

7.

Inga Supe

vijole

8.

Monta Cābe

flauta

9.

Inese Vlodere

flauta

10.

Kārlis Apsītis

klarnete

11.

Andris Lorencis

klarnete

12.

Kristaps Upmalis

klarnete

13.

Agnese Nagle

kokle

14.

Linda Radziņa

akordeons

 

15. izlaidums 2002./2003. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Dace Bērziņa

klavieres

2.

Sanda Goldberga

klavieres

3.

Vieda Lūsa

klavieres

4.

Elizabete Vinovska

klavieres

5.

Ieva Zariņa

klavieres

6.

Auseklis Kalniņš

saksofons

7.

Vita Vietniece

flauta

 

16. izlaidums 2003./2004. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Nora Cābe

klavieres

2.

Egija Kasparoviča

klavieres

3.

Madara Ontužāne

klavieres

4.

Kristīne Tenisone

klavieres

5.

Jānis Beķeris

tuba

6.

Marta Kļaviņa

flauta

7.

Iluta Lazdiņa

flauta

 

17. izlaidums 2004./2005. māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Rasa Ontužāne

klavieres

2.

Santa Skoboļeva

klavieres

3.

Alise Apalupa

vijole

4.

Zane Bite

vijole

5.

Līna Laukubriede

vijole

6.

Kitija Stauvere

flauta

7.

Valters Krams

klarnete

8.

Kristaps Liedskalniņš

klarnete

9.

Kaspars Stauvers

saksofons

 

18. izlaidums 2005./2006. māc.gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Laura Bārdiņa

klavieres

2.

Dita Vanaga

klavieres

3.

Zaiga Jurkāne

kokle

4.

Mārtiņš Dzerkals

trompete

5.

Ieva Lorence

flauta

6.

Daumants Lūsa

flauta

7.

Dāvis Lūsa

tuba

8.

Klāvs Zārdiņš

saksofons

 

19.izlaidums 2006./2007.māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Zelda Althabere

klavieres

2.

Baiba Podiņa

klavieres

3.

Marta Rubene

klavieres

4.

Laura Tonne

klavieres

5.

Elīna Vovere

klavieres

6.

Zane Zeiļuka

klavieres

7.

Rita Tolla

vijole

8.

Agnese Vietniece

flauta

9.

Laura Bārdiņa

māksla

10.

Kristīne Guņko

māksla

11.

Inga Kalniņa

māksla

12.

Eva Matīsa

māksla

13.

Ieva Misiņa

māksla

14.

Zanda Misiņa

māksla

15.

Rasa Ontužāne

māksla

16.

Egija Posse

māksla

17.

Jānis Rozentāls

māksla

 

20.izlaidums 2007./2008.māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Oskars Dauksts

saksofons

2.

Zane Dzerkale

vijole

3.

Atis Grīnbergs

klavieres

4.

Ieva Kasparoviča

flauta

5.

Jānis Krams

klavieres

6.

Sabīne Rubene

klavieres

7.

Krišs Spalviņš

klavieres

8.

Jānis Zārdiņš

klavieres

9.

Lāsma Alksnīte

māksla

10.

Alise Apsīte

māksla

11.

Edžus Arahovskis

māksla

12.

Aigars Bērziņš

māksla

13.

Krista Krūmiņa

māksla

14.

Sintija Posse

māksla

15.

Viktorija Postolati

māksla

16.

Oskars Rozenblats

māksla

17.

Jānis Rozenblats

māksla

18.

Arvis Urbāns

māksla

19.

Toms Zirnis

māksla

 

21.izlaidums 2008./2009.māc. gads

N.p.k.

Vārds uzvārds

Specialitāte

1.

Gunita Kļava

klavieres

2.

Kintija Kundrate

klavieres

3.

Madara Lazda

klavieres

4.

Lauma Makare

klavieres

5.

Jānis Petkēvičs

klavieres

6.

Kristīne Pacēviča

klavieres

7.

Kate Rubene

klavieres

8.

Signe Vovere

klavieres

9.

Liene Bleive

vijole

10.

Anna Petkēviča

vijole

11.

Matīss Elksnis

fagots

12.

Vitauts Morozs

eifonijs

13.

Agnese Smilga

flauta

14.

Līna Stolere

flauta

15.

Toms Strelkovs

saksofons

16.

Agata Gajevika

māksla

17.

Līna Kurzemniece

māksla

18.

Inese Kustova

māksla

19.

Laura Lēģere

māksla

20.

Lelde Putniņa

māksla

21.

Agita Radziņa

māksla

22.

Vendija Rozenblate

māksla

23.

Evita Rusova

māksla

 

22. izlaidums 2009./2010. māc. gads

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Specialitāte

1.

Kristiāna Skoboļeva

klavieres

2.

Ance Liene Šatrovska

klavieres

3.

Madara Kārkliņa

vijole

4.

Jānis Ausmints Vītols

vijole

5.

Līga Alksnīte

flauta

6.

Sigita Razminoviča

flauta

7.

Kārlis Apalups

saksofons

8.

Jēkabs Brauvers

saksofons

9.

Evija Bērziņa

māksla

10.

Anda Jaksta

māksla

11.

Terēze Talita Rozenblate

māksla

 

23. izlaidums 2010./2011. māc. gads

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Specialitāte

1.

Zanda Mize

klavieres

2.

Alise Smilga

klavieres

3.

Krišs Spalviņš

ērģeles

4.

Emīls Rusovs

klavieres

5.

Madara Grīvāne

saksofons

6.

Brenda Beķere

māksla

7.

Austris Cīrulnieks

māksla

8.

Arta Glāzere

māksla

9.

Linda Krasovska

māksla

10.

Alīna Šķestere Kaša

māksla

11.

Agnese Vietniece

māksla

 

24.izlaidums 2011./2012. māc. gads

N.p.k.

Vārds,uzvārds

Specialitāte

1.

Mārcis Arahovskis

māksla

2.

Armanda Azace

māksla

3.

Agnese Paula Brence

māksla

4.

Kristīne Anna Ivulāne

māksla

5.

Andra Annemarija Krūmiņa

māksla

6.

Vita Skosa

māksla

7.

Amanda Zariņa

māksla

8.

Klinta Āboliņa

klavieres

9.

Brenda Beķere

klavieres

10.

Elvis Elksnis

vijole

11.

Ilze Lapiņa

klavieres

 

25. izlaidums 2012./2013. māc. gads

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Specialitāte

1.

Sabīne Blūma

klavieres

2.

Agnese Smilga

klavieres

3.

Amanda Zariņa

klavieres

4.

Artūrs Alberts Krams

klarnete

5.

Salvis Pajats

klarnete

6.

Ingus Žēpers

klarnete

7.

Sigita Kļava

māksla

8.

Ance Krūmiņa

māksla

9.

Gunta Vineta Lēģere

māksla

10.

Santa Miķelsone

māksla

11.

Jūlija Postolati

māksla

12.

Agate Rēdmane

māksla

13.

Kristiāna Annija Spirģe

māksla

14.

Megija Paula Staškeviča

māksla

15.

Elīna Zariņa

māksla

 

26. izlaidums 2013./2014. māc. gads

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Specialitāte

1.

Dzintars Daļeckis

klavieres

2.

Edgars Dapševičs

klavieres

3.

Alise Gulbe

klavieres

4.

Agnese Kalniņa

klavieres

5.

Alīna Šķestere- Kaša

klavieres

6.

Andra Annemerija Krūmiņa

klavieres

7.

Ivanda Ķīķere

klavieres

8.

Helēna Lāpsele

klavieres

9.

Elīza Oša

klavieres

10.

Vita Skosa

klavieres

11.

Armanda Višņova

klavieres

12.

Anna Marija Gajevika

vijole

13.

Matīss Kļaviņš

māksla

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 decembris 2014 13:27
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux