Izglītība Drukāt
Piektdiena, 17 decembris 2010 19:25

Skolu tīkls Jaunpiebalgā

 

Ķirspeles skola
(1668-1806)

Jaunpiebalgas muižas skola
(no1773)

Jēkaba skola
(1855)

Jāņa skola
(1857)

Pētera skola
(1866)

Draudzes skola
(1806-1944)

Mārtiņskola
(1869)

Gaujas pamatskola
(1944-1964)

Kalniešu pamatskola
(1947-1962)

Zosēnu 7-gadīgā skola (8-gadīgā skola)

1946-1978

Jaunpiebalgas nepilnā vidusskola
(1944-1946)

Piebalgas 7-gadīgā skola (8-gad.skola)
(no 1944)

   

Zosēnu palīgskola
(1978)

Jaunpiebalgas vidusskola
(1946-1976)

Piebalgas pamatskola
(no 1992)

   

Zosēnu pamatskola
(no 1988)

Jāņa Sudrabkalna Jaunpiebalgas

vidusskola
(1976-1992)

Rehabilitācijas centrs "Dzīves enerģija"

(no 2003-2012) 

   

Pēterskola
(1992-2009)

Jaunpiebalgas vidusskola
(1992-šodienai)

Nodibinājums „Solis Piebalgā"

(no 2012)

 
   

Jaunpiebalgas vidusskolas pirmskolas grupa

(no 2009) 

 

 17.gs. Zviedrijas karaliene Hedviga Eleonore apvienojusi Jaunpiebalgas un Rankas pagastus Jaunpiebalgas draudzē. Baznīca un mācītājmuiža Jaunpiebalgā uzcelta 1677.gadā. Pieņemams, ka šajā laikā arī īsti ir cēlušās skolas. Bīskaps Ulmanis uzskata 1687.gadu par draudzes skolu dibināšanas gadu. Tad iznāk oficiāls valdības priekšlikums landtāgam celt skolas. 1694.gadā karalis Kārlis XI dāvinājis katrai draudzes skolai pa ¼ arkla zemes, arī Jaunpiebalgas draudzes skolai. Kādā citā avotā minēts, ka skola darbojusies jau agrāk – 1668.gadā (Ķirspeles skola).
1813.gadā mācītājs Napjerskis ģenerālkonsistorijai ziņojis, ka Jaunpiebalgas draudzē ir 3 skolas:
Draudzes skola ar skolotāju Jāni Georgu Kronbergu, kurš prot galdnieka, grāmatsējēja un krāsotāja darbus.
Jaunpiebalgas pagasta skola, par skolotājiem strādā Lejas-Zariņu Andrievs un Tirznieku saimnieks Juris. Abi nodarbojas ar zemkopību un viņiem ir nepieciešamās zināšanas lasīšanā.
Rankas pagasta skola, kurā strādā Skolas Variņu Miķelis, nodarbojas ar zemkopību un ir tikai viduvējs skolotājs. 
19.gs.sākumā Jaunpiebalgas mācītājs Girgensons liecina, ka skola tanī laikā atnesot maz labuma, labāk bērnus mācīt mājās. Arī daudzi skolotāji neesot uzcītīgi un viņiem esot jāmāca daudz bērnu. 30 skolēnus viņš atzinis tā laika skolotāju darbā par daudz.
Andreja Viča grāmatā „Iz latviešu skolu vēstures” norādīts, ka 1844./45.g. Jaunpiebalgas draudzes skolā mācās 30 zēni, skolotājs ir Pēteris Ulpe. Pagasta skolās mācās 75 zēni un 60 meitenes. Mājmācībā mācās 900 zēni un 1200 meitenes. 1856./57.g. Jaunpiebalgā bijušas 7 skolas.
Pēc 1870.gada Jaunpiebalgā darbojušās :

  • Jaunpiebalgas Mārtiņa I. pakāpes pamatskola,
  • Jaunpiebalgas Jēkaba I. pakāpes pamatskola,
  • Jaunpiebalgas Jāņa I. pakāpes pamatskola,
  • Jaunpiebalgas Pētera 6-klasīgā pamatskola,
  • Zosena skola.

1934.gada maijā, pēc Latvijas valsts neatkarības iegūšanas, skolās notika pārkārtošanās darbs. Skolās to darīja, sekojot Kārļa Ulmaņa un augstākās skolu vadības norādījumiem. Skolas atbalstīja vecāki un pagastu pašvaldības.

 

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 08 februāris 2016 11:18
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux