Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam Drukāt
Ceturtdiena, 14 jūlijs 2016 13:59

metrum

Paziņojums par Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes 11.07.2016. sēdes lēmumu (protokols nr.7, 3.§) ir apstiprināts Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam, izdodot tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Jaunpiebalgas novada domes 11.07.2016. saistošos noteikumus Nr.8 „Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".

Ar Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam materiāliem var iepazīties Jaunpiebalgas novada pašvaldībā (sākot ar 2016.gada 1.augustu), katru darba dienu pašvaldības darba laikā, adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī web iconšeit

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 14 jūlijs 2016 14:02
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux