Gada cilvēks Drukāt
Otrdiena, 16 oktobris 2012 09:33

Gada cilvēks- 2017

2017

Liesma Ozola

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Jānis Biezais

Gada cilvēks sportā

Ineta Balode

Gada cilvēks izglītībā

Ilze Kārkliņa

Gada cilvēks kultūrā

Laima Kuzmina

Gada cilvēks lauksaimniecībā

Gints Barkovskis

Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Oksana Ostrovska

Gada cilvēks uzņēmējdarbībā

Edžus Nedēļa

Gada jaunietis

Skaidrīte Vīksna

Mūža ieguldījums

 


Gada cilvēks- 2016

2016 

Alda Koliņa

Kristaps Dravants 

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā 

Aija Sila 

Gada cilvēks izglītībā 

Maija Ķīķere

Gada cilvēks lauksaimniecībā 

Gaidis Graudiņš 

Gada cilvēks mecenātismā 

Uģis Pīrs 

Gada cilvēks uzņēmējdarbībā 

Roberts Brikmanis  

Gada jaunietis 

Vija Leimane

Andris Pogulis 

Mūža ieguldījums 

 


Gada cilvēks- 2015

gada cilveks 2015 

Ruta Intenberga

Gada cilvēks izglītībā

Uldis Ozoliņš

Gada cilvēks sportā

Daina Bērzone

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Ilgonis Vlodars

Gada cilvēks lauksaimniecībā

Amanda Zariņa

Gada jaunietis

Anna un Andris Tauriņi 

Gada cilvēks mecenātismā

Mirdza Apsīte

Mūža ieguldījums

Gada cilvēks- 2014

gada_cilveks_2014

Zanda Liedskalniņa

Gada cilvēks izglītībā

Ilze Stolere

Gada cilvēks kultūrā

Deniss Koltašovs

Gada cilvēks sportā

Egita Zariņa

Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Ilva Grauze

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Māris Eihentāls

Gada cilvēks lauksaimniecībā

Ināra Dūklava

Gada nominācija uzņēmējdarbībā

Baiba Lasmane

Mūža ieguldījums

Gints Cīrulis

Gada jaunietis

Gada cilvēks- 2013

 

2013

Viesturs Eglītis

Gada cilvēks sportā

Ināra Slavēna

Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Andrejs Cīrulis

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Jautrīte un Tālavs Jundži

Gada cilvēks mecenātismā

Aivars Babris

Gada cilvēks lauksaimniecībā

LPKS "Piebalga"

Gada nominācija uzņēmējdarbībā

Maiga Teikmane

Mūža ieguldījums


Gada cilvēks- 2012

2012

Laima Kazerovska

Gada cilvēks izglītībā

Dzidra Prūse

Gada cilvēks kultūrā

Daumants Lūsa

Gada cilvēks sportā

Ilvars Ābelnieks

Gada cilvēks uzņēmējdarbībā

Jolanta Briede

Gada cilvēks lauksaimniecībā

Ilze Ontužāne

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Inese Leite

Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Pēteris Avens

Gada cilvēks mecenātismā

Agnese Smilga

Gada jaunietis

Ilga Prīse

Mūža ieguldījumu

 


Gada cilvēks- 2011

2011 

Dace Avotiņa

 Gada cilvēks izglītībā

Aina Damroze

Gada cilvēks kultūrā

Namejs Pauga

Gada cilvēks sportā

Agris Kažociņš

Gada cilvēks uzņēmējdarbībā

Ivars Blūms

Gada cilvēks lauksaimniecībā

Līga Ceple

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Jānis Mājenieks

Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Laimonis Šēnbergs

Gada cilvēks mecenātismā

Krista Krūmiņa

Gada jaunietis

Pēteris Kušķis

Mūža ieguldījumu


Gada cilvēks- 2010

2010 

Gints Barkovskis

par nesavtīgu darbu uzņēmējdarbības veicināšanā jauniešu vidū

Valentīna Bārdiņa

par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā

Artis Beķeris

par ieguldījumu informācijas tehnoloģiju ieviešanā un attīstībā novadā

Laima un Gunārs Ciekuržņi

par ieguldījumu lauksaimniecībā

Velta un Jānis Ciekuržņi

par aktīvu un radošu darbību novada sabiedriskās dzīves attīstībā

Madara Intenberga un Normunds Brēmers

par veiksmīgu uzņēmējdarbību

Raimonds Dombrovskis

par neatlaidīgu darbu tūrisma un sporta dzīves attīstībā

Egils Andrejs Johansons

par ieguldījumu kultūras un sporta attīstībā

Laimis Šāvējs

par ieguldījumu Jaunpiebalgas novada izveidē, tā attīstībā un popularizēšanā


Gada cilvēks- 2009

2009 

Ilgai Bobrovai

par mūža ieguldījumu medicīnā

Ingrīdai Brantei

par neatsveramu un pašaizliedzīgu darbu medicīnā

Atim un Naurim Bruņiniekiem

par panākumiem sportā

Vilnim un Sarmītei Brūveriem

par ieguldījumu lauksaimniecībā

Ritai Kaupiņai

par mūža devumu izglītībā

Marutai un Vilim Līviņiem

par veiksmīgu uzņēmējdarbību

Arnim Ratiņam

par radošu pedagoģisko darbību bērnu, jauniešu izglītošanā un veiksmīgu projektu īstenošanā

Ilzei Ruķei

par kultūras vērtību apzināšanau un popularizēšanu

Ilzei Šenfišai

par tautas mākslas tradīciju saglabāšanu


10 Jaunpiebalgas personības

(2008.gada aptauja)

2008 

Emīls Dārziņš

Kārlis Miesnieks

Otto Vāliņš

Vēsma Johansone

Tālavs Jundzis

Dzidra Kuzmane

Ulla Logina

Lāsma Skutāne

Laimis Šāvējs

Jānis Dūklavs 


Gada cilvēks- 2007

2007 

Dzintrai Bērziņa

par izciliem panākumiem lauksaimniecībā

Vēsmai Johansonei

par nozīmīgu ieguldījumu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Guntai Leimanei

par ieguldījumu Piebalgas pamatskolas attīstībā

Ullai Loginai

par ilggadēju un radošu pedagoģisko darbību bērnu, jauniešu izglītošanā un veiksmīgu starptautisko projektu īstenošanu

Pēterim Micānam

par ieguldījumu pārtikas nozares un alus darītavas attīstībā un alus ražošanā

Jānim Ozeram

par labdarību, kultūras un izglītības iestāžu atbalstīšanu

Mudītei Puķītei

par neatsveramu un pašaizliedzīgu darbu medicīnā

Mārai Vīksnai

par lielu un mazu jaunpiebaldzēnu māksliniecisko spēju kvalitatīvu attīstīšanu un radošu darbību

Jānim Biezajam

par izciliem panākumiem sportā

Dzintrai Klaparei

par ilggadēju un godprātīgu darbu lauksaimniecībā


Gada cilvēks- 2006

2006 

Andrejam Alksnītim

par neatlaidīgu darbu lopkopības attīstībā

Elgai Balodei

par sirdsgudrību ilggadējā darbā ar pirmskolas vecuma bērniem

Valentīnai Dolmanei

par nozīmīgu ieguldījumu reģionālās tautskolas attīstībā un iedzīvotāju tālākizglītībā

Maijai Ķīķerei

par augstu pienākuma apziņu un nesavtīgu darbu lauksaimnieciskās dzīves organizēšanā

Jurim Pīčam

par uzņēmību un radošu attieksmi moderno tehnoloģiju nozarē

Sandrai Strēlei

par ieguldījumu mākslas skolas attīstībā

Laimai Upmalei

par sākumskolas attīstības veicināšanu un projekta „Bērnu rotaļu laukums" realizēšanu 


Goda cilvēks- 2005 

2005 

Ausma Cimdiņa

par ieguldījumu latviešu literatūrzinātnē un atbalstu kultūras aktivitātēm

Guntars Dolmanis

par ieguldījumu vides sakārtošanā, ainavas veidošanā un lauku tūrisma attīstībā

Astrīda Knāķe

par ieguldījumu novadpētniecībā

Olga Lisovska

par ieguldījumu Jaunpiebalgas literārajā dokumentēšanā

Antra Radziņa

par ieguldījumu lauksaimniecībā

Imants Robežnieks

par latviešu tautas mūzikas instrumentu popularizēšanu Latvijā un pasaulē


Goda cilvēks- 2004

2004

Sarma Petrovska

Goda cilvēks muzikālajā audzināšanā

Maija Pikure

mūža ieguldījums izglītībā

Ilgvars Leimanis

mūža ieguldījums izglītībā un sportā

Elza Vasile

mūža ieguldījums izglītībā

Vilnis Lācgalvs

Goda lauksaimnieks

Aija Petrovska

garīgās mūzikas dzīves veidotāja

Aldonis Bērziņš

sava aroda meistars

Arturs Teikmanis

mūža ieguldījums muzikālajā audzināšanā

Dzidra Kuzmane

mūža ieguldījums kultūrā

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 27 novembris 2017 12:30
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux