Kohēzijas fonds (KF) Drukāt
Trešdiena, 19 janvāris 2011 11:52

 kf.logo

Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības I kārta

Projekts

Nr.3.DP/5.1.10/08IPIA/VIDM/005

 

Finansējuma saņēmējs:

Jaunpiebalgas pagasta padome

Juridiskā adrese:

Gaujas iela 4, Jaunpiebalgas pag., Cēsu raj., LV-4J25

Īstenošanas vieta:

Jaunpiebalga

Iesaistītie partneri:

-

Projektā ietvaros veicamās darbības:

(3 līgumi)

1. Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana un izbūve, kas ietver:
o jaunu artēzisko urbumu izbūve ūdensgūtnē pie ūdenstorņa un papildus akas (ja nepieciešams);
o jaunas ūdens attīrīšanas stacijas izbūve ar max jaudu 230 m3/dnn;
o esošā ūdenstorņa rekonstrukcija;
o 3 artēzisko aku slēgšana;
o 1,10 km ūdensvada rekonstrukcija, nomainot avārijas stāvoklī esošus posmus;
o mobilā dīzeļģeneratora piegāde.

2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve, kas ietver:
o jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (jauda 228 m3/d, max 450 m3/d) izbūve;
o kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija 0,21 km garumā;
o 2 kanalizācijas sūkņu staciju (jauda 2,8 l/s un 8,3 l/s), t.sk., galvenās stacijas, rekonstrukcija;
o 1 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (jauda 2,8 1/s) izbūve.

3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana, kas ietver:
o ūdensvadu rekonstrukcija (1,10 km);
o kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija (0,21 km);
o jaunu kanalizācijas kolektoru izbūve {1,30 km);
o jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve (0,72 km);
o 2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Projekta apstiprināšanas datums:

04.08.2008

ES fonda aktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējums:

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

Projekta izmaksas:

Kopējās izmaksas:

2 972 137,03 LVL

t.sk., kopējās attiecināmās izmaksas:

2 410 297,06 LVL

t.sk., Kohēzijas fonda līdzfinansējums:

2 048 725,50 LVL

t.sk., valsts budžeta līdzfinansējums:

129 053,07 LVL

Projekta īstenošanas laiks:

48 mēneši

 

jaunpiebalga_kf_12 jaunpiebalga_kf_10
1dzuas1 1dzuas2
1dzuas3 1dzuas4
1dzuas5 1dzuas6
1dzuas7 1dzuas8
2notaipi1 2notaipi2
nai_attirisana_1 nai_attirisana_2
nai_attirisana_3 nai_attirisana_4
3udktap1 3udktap2
3udktap3 3udktap4
3udktap5 3udktap6

 

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 21 janvāris 2011 14:30
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux