Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) Drukāt
Trešdiena, 19 janvāris 2011 11:55

informatizacija

 

Izglītības iestāžu informatizācija Jaunpiebalgas vidusskolas informatizācija

3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/547

 

ico_pdf pielikums  01.08.2012 (pdf) 

ico_pdf pielikums  14.03.2013 (pdf)

ico_pdf pielikums  19.04.2013 (pdf)

 

Izglītības iestāžu informatizācija 
Darbības programma 2007. - 2013. gadam: Infrastruktūra un pakalpojumi.
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.2. prioritāte "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana".
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.2.2. pasākums "IKT infrastruktūra un pakalpojumi".
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.2.1. aktivitāte "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība"
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.2.1.2. apakšaktivitāte "Izglītības iestāžu informatizācija".

Jaunpiebalgas novada dome ir noslēgusi vienošanos Nr. 2009/0338/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/547 ar valsts aģentūru "Valsts izglītības attīstības aģentūra" par projekta īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicina plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 18 mēneši
Projekta ietvaros
Piebalgas pamatskola tiks aprīkota ar: četriem stacionāriem datoriem, diviem portatīvajiem datoriem, vienu multimediju tehnikas komplektu, kā arī tiks attīstīts viens lokālais datortīkls, kurš projekta ietvaros tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.

Jaunpiebalgas vidusskolas struktūrvienība Pētera pamatskola tiks aprīkota ar: sešiem stacionāriem datoriem, diviem portatīvajiem datoriem, vienu multimediju tehnikas komplektu, kā arī tiks attīstīts viens lokālais datortīkls, kurš projekta ietvaros tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.

Pašlaik notiek projekta īstenošana – ierīkoti lokālie datortīkli gan Piebalgas pamatskolā gan Jaunpiebalgas vidusskolas struktūrvienībā Pētera pamatskola.


 

gajeju_celini

 

Gājēju – velosipēdistu celiņi Gaujas ielas posmā no Mācītājmuižas kapiem līdz dzelzceļa pārbrauktuvei; Rūpniecības ielas posmā no Gaujas ielas līdz Priežu ielai; Gaujas ielas posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz „Ceļmalkrūzes"

Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/058/039


Darbības programma 2007. - 2013. gadam: Infrastruktūra un pakalpojumi.
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.2. prioritāte "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana".
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.2.1. pasākums "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība".
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.1.3. aktivitāte "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā"
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.1.3.1. apakšaktivitāte "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas".
Jaunpiebalgas novada dome ir noslēgusi vienošanos Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/058/039
 ar Centrālā finanšu un līguma aģentūru (turpmāk - CFLA) par projekta īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF).
Projekta mērķis ir droša gājēju un velosipēdistu pārvietošanās gar valsts reģionālo autoceļu P33 „Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs" Jaunpiebalgā. Droša mazaizsargāto satiksmes dalībnieku pārvietošanās. Riska, ka CSNg cieš vai iet bojā bērni, novēršana. Gājēju un transportlīdzekļu plūsmu nodalīšana un organizācija, izbūvējot gājēju – velosipēdistu celiņus.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 12 mēneši
Projekta ietvaros paredzēts likvidēt satiksmes drošībai bīstamu posmu Jaunpiebalgā, izbūvējot gājēju un velosipēdistu celiņus, rekonstruējot pieturvietas un organizējot satiksmi trīs posmos pie Gaujas ielas, - gar valsts reģionālo autoceļu P33 Jaunpiebalgas centrā.
2011.gada 20.maijā Jaunpiebalgas novada dome noslēgusi līgumu ar SIA „Raunas bruģakmens" un uzsākta projekta „Gājēju – velosipēdistu celiņi Gaujas ielas posmā no Mācītājmuižas kapiem līdz dzelzceļa pārbrauktuvei; Rūpniecības ielas posmā no Gaujas ielas līdz Priežu ielai; Gaujas ielas posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz „Ceļmalkrūzes" realizācija.

Fotoalbūmu var apskatīt šeit


 

eraf.logo

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jaunpiebalgas vidusskolā

Projekts Nr. 2009/0043/DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/059

 

Infrastruktūra un pakalpojumi
3.1.        Prioritāte "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai"
3.1.3.     Pasākums "Izglības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai"
3.1.3.1. Aktivitāte "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"

Jaunpiebalgas novada dome ir noslēgusi 11/06/2009 līgumu Nr. 2009/0043/DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/059 ar v/a „Valsts izglītības attīstības aģentūra" par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jaunpiebalgas vidusskolā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projekta mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātnēs un matemātikā Jaunpiebalgas vidusskolā, kā arī sniegt ieguldījumu valsts attīstībā zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, veicot Jaunpiebalgas vidusskolas dabaszinātņu un matemātikas kabinetu modernizēšanu un piemērošanu tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanai un ekspluatācijai.
Pašlaik notiek projekta ieviešana, projekta pabeigšana plānota 31/12/2010.


 

eraf.logo

 

Jaunpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem

Projekts Nr. 2009/0236/3DP/3.1.3.3.2./09/IPIA/VIAA/1033

 

Darbības programma 2007. - 2013. gadam: Infrastruktūra un pakalpojumi.
Prioritātes numurs un nosaukums: 1. prioritāte "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai".
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.1.3. pasākums "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nostiprināšanai".
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.3.3. aktivitāte "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.3.3.2. apakšaktivitāte "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem".

Jaunpiebalgas novada dome ir noslēgusi vienošanos Nr. 2009/0236/3DP/3.1.3.3.2./09/IPIA/VIAA/1033 ar valsts aģentūru "Valsts izglītības attīstības aģentūra" par projekta īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF).
Projekta mērķis ir pielāgot Jaunpiebalgas vidusskolas vidi tā, lai tajā bez grūtībām iekļautos personas ar funkcionāliem traucējumiem.
Galvenie veicamie darbi:

veikt skolas ieejas mezgla rekonstrukciju,
veikt zāles un skatus renovāciju,
veikt sanitāro mezglu rekonstrukciju ar prasībām atbilstošu kanalizāciju, ierīkot liftu,
veikt elektroietaišu renovāciju.

Pašlaik notiek projekta īstenošana, kas plānota līdz 2010./2011. mācību gada sākumam.
Projekta vadītājs Juris Bērziņš.


 
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 aprīlis 2013 12:58
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux