facebook icon

2017.gada 27. jūnijā CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) ar Jaunpiebalgas novada domi noslēdza vienošanos par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/102 „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā ” īstenošanu.
2020.gada 24. augustā tika parakstīti projekta vienošanās grozījumi, ar kuriem ir palielināts projekta kopējais finansējums līdz 48 454,00 eiro ( 2017.-2020.g. tie bija 28 861 eiro, 2020.-2023.g.- 19593 eiro) un projekta īstenošanas periods pagarināts līdz 2023. gada 31.decembrim.
Projekta aktivitātes turpinās, un īstenošanas laikā tiek plānoti dažādi pasākumi iedzīvotāju fizisko aktivitāšu, uztura paradumu maiņas veicināšanai, informēšanai, izglītošanai, vēršot uzmanību uz dažādu profilaktisko pārbaužu veikšanas nozīmību:
- ģimenes veselības diena Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem;
- pludmales volejbola turnīrs “Ķenča kauss”;
- nūjošanas nodarbības;
- jauno māmiņu vingrošana fizioterapeita vadībā;
- senioru vingrošana fizioterapeita vadībā;
- atlētikas diena;
- veselības diena, kas veltīta veselīga uztura popularizēšanai.
Par tuvākajām aktivitātēm iespējams uzzināt Jaunpiebalgas novada mājaslapā www.jaunpiebalga.lv.
Jautājumu gadījumā sazināties ar Jaunpiebalgas kultūras nama vadītāju, projekta koordinatori E.Zariņu (tel. 26422009 )

Aktualitātes

Has no content to show!

aktualitatespasakumidomes lemumidokumentiiepirkumipakalpojumi

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125