facebook icon

Ar 2020.gada 17.augusta sēdes lēmumu Nr.136 (Protokols Nr.12; 4.§) ir apstiprināts projektu konkursa „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Jaunpiebalgas novadā” nolikums.
Biznesa ideju konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Jaunpiebalgas novadā, tādā veidā rosinot Jaunpiebalgas novada iedzīvotājus savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai esošās uzņēmējdarbības attīstībai.
Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums EUR 3000.00 (trīs tūkstoši euro un 00 centi). Projekta realizācijas laiks noteikts līdz 2021.gada 30.jūnijam.
Pieteikumu iesniegšana no 2020.gada 01.septembra līdz 01.oktobrim plkst.16.00.
Esošos un topošos uzņēmējus aicinu iepazīties ar konkursa nolikumu Jaunpiebalgas novada domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv vai pie lauksaimniecības organizatores L. Zariņas.
ico pdf nolikums (pdf)

Aktualitātes

16 Septembris 2020
Pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana Jaunpiebalgas novadā Pieteikumu/piedāvājumu ...
16 Septembris 2020
No 21.septembra līdz 28.septembrimJaunpiebalgas novada iedzīvotājiem piedāvā bezmaksas lielgabarīta ...

aktualitatespasakumidomes lemumidokumentiiepirkumipakalpojumi

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125