facebook icon

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta iesniegumu pieņemšana ir plānota no 2020. gada 3. februāra līdz 2020. gada 3. martam. Kopējais 7. kārtai pieejamais ELFLA publiskais finansējums EUR 370 586,06, attiecīgi
- Rīcībai 1.1. “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana” - EUR 287 620,19;
- Rīcībai 2.1. “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” - EUR 72 965,87;
- Rīcībai 2.2. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” - EUR 10 000,00
Detalizētāka informācija pieejama mūsu mājas lapā http://partneriba.lv/?page=1&art_id=338

Aktualitātes

24 Janvāris 2020
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2020. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 sagatavošanu Jaunpiebalgas novada teritorijai  ...
17 Janvāris 2020
Jaunpiebalgas pašvaldības autoceļu un ielu klātnes planēšana un profilēšana  ...
15 Janvāris 2020
No 2020.gada 16.janvāra līdz 14.februārim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ...
07 Janvāris 2020
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri nav reģistrējuši e-pakalpojumos vai paziņojuši ...
07 Janvāris 2020
No 2020.gada 3.janvāra ir izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārta
25 Novembris 2019
Centrālā vēlēšanu komisija reģistrē iniciatīvas grupas parakstu vākšanai par 13. Saeimas atsaukšanu
Pasākumi
  • Prev

aktualitatespasakumidomes lemumidokumentiiepirkumipakalpojumi

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125